Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016. (X.25.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Hatályos: 2021. 09. 15

Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016. (X.25.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

2021.09.15.

Deszk Község Önkormányzat Képviselő - testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Deszk község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetekre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzeteire, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.

Az alapellátás körzetei

2. § (1) Deszk Község Önkormányzata a település közigazgatási területén kettő háziorvosi körzetet alkot.

(2) Az I. számú háziorvosi körzet területe: Május 1. utca és a Május 1. utcától keletre eső terület, Széchenyi István utca nyugatra eső szakasza. A körzet székhelye: Deszk, Tempfli tér 10.

(3) A II. számú háziorvosi körzet területe: Május 1. utcától nyugatra eső terület, kivéve a Széchenyi István utca. A körzet székhelye: Deszk, Tempfli tér 4/A.

(4) A körzetek földrajzi elhelyezkedését a rendelet melléklete tartalmazza.

3. § (1) Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást az önkormányzat a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása keretében látja el, a társulási megállapodás alapján. Az ügyeleti ellátás telephelye: Szeged, Kossuth Lajos sgt. 15-17.

(2) Ellátási terület: Algyő, Bordány, Deszk, Domaszék, Dóc, Forráskút, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Szeged, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó közigazgatási területe.

4. § (1) Deszk Község Önkormányzata a település közigazgatási területén a védőnői szolgálat kettő körzetet alkot. A körzetek székhelye: 677 Deszk, Tempfli tér 10. Egészségház

(2) Az I. számú védőnői körzet területe: Deszk Alkotmány utcától délre fekvő terület, beleértve az utca páros oldalát. Iskola felső tagozata, SZTEJKI Móra Ferenc Csicsergő Óvoda szerb tagozata.

(3) A II. számú védőnői körzet területe: Deszk Alkotmány utcától északra fekvő terület, beleértve az utca páratlan oldalát. Iskola alsó tagozata, SZTEJKI Móra Ferenc Csicsergő Óvoda magyar tagozata.

5. § (1)1 Deszk Község Önkormányzata a település közigazgatási területén egy fogorvosi alapellátási körzetet alkot. A fogorvosi körzet székhelye: 6720 Szeged, Feketesas utca 27. fsz. 3. szám alatti rendelő azzal, hogy a mozgáskorlátozott betegek ellátása a 6771 Szeged, Szerb utca 28. szám alatti rendelőben történik.

(2) Deszk Község Önkormányzata a település közigazgatási területén a fogorvosi ügyelet vonatkozásában egy fogorvosi körzetet alkot.

(3) A fogorvosi sürgősségi ellátás (hétvégén és ünnepnapokon 7-13 óráig) ügyelet székhelye: Fogászati és Szájsebészeti Klinika Szeged, Tisza Lajos körút 64-66.

6. § Az iskola-egészségügyi ellátás a II. számú háziorvosi körzet háziorvosa és a védőnők együttes szolgáltatásából áll, melyet a 6772 Deszk Tempfli tér 10. szám alatti orvosi rendelőben biztosítanak.

Záró rendelkezések

7. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)2

Melléklet a 14/2016. (X. 25.) önkormányzati rendelethez

1. Az I. számú háziorvosi körzet területe: Május 1. utca és a Május 1. utcától keletre eső terület, és a Széchenyi István utca nyugatra eső szakasza:

1.1. Alkotmány utca (1. számú melléklet)

1.2. Arany János utca

1.3. Árpád utca

1.4. Béke utca

1.5. Damjanich utca

1.6. Dózsa György utca

1.7. Magyar utca (2. számú melléklet)

1.8. Május 1. utca

1.9. Móra Ferenc utca

1.10. Oroszhegyi utca

1.11. Ősz utca

1.12. Páva utca

1.13. Petőfi utca

1.14. Széchenyi István utca

1.15. Szegfű utca

1.16. Tanya (az alábbi tanyaszámok: Tanya 1., Tanya 3., Tanya 12., Tanya 19., Tanya 20., Tanya 21., Tanya 54., Tanya 55., 3. számú melléklet)

1.17. Tempfli tér

1.18. Tó köz

1.19. - Virág utca

1.20. - Zártkert Gerbera utca

1.21. - Zártkert Kárász utca

1.22. - Zártkert Liliom utca

1.23. - Zártkert Nárcisz utca

1.24. - Zártkert Ponty utca

1.25. - Zártkert Rózsa utca

1.26. - Zártkert Süllő utca

1.27. - Zártkert Vadvirág utca

1.28. - Zrínyi utca

2. Az II. számú háziorvosi körzet területe: Május 1. utcától nyugatra eső terület, kivéve a Széchenyi István utca.

2.1. Ady Endre utca

2.2. Alkotmány utca (1. számú melléklet)

2.3. Bajcsy-Zsilinszky utca

2.4. Bálint Sándor utca

2.5. Bem József utca

2.6. Csalogány utca

2.7. Fenyő utca

2.8. Gerliczy Ferenc utca

2.9. Jakabb Gyula utca

2.10. Jókai Mór utca

2.11. József Attila utca

2.12. Juhász Gyula utca

2.13. Kertész utca

2.14. Kertész köz

2.15. Kiss Ernő utca

2.16. Kossuth utca

2.17. Kossuth köz

2.18. Magyar utca (2. számú melléklet)

2.19. Maros utca

2.20. Mikszáth Kálmán utca

2.21. Péró Szegedinác utca

2.22. Radnóti Miklós utca

2.23. Rákóczi utca

2.24. Semmelweis utca

2.25. Szőregi sor

2.26. Táncsics utca

2.27. Tanya (az alábbi tanyaszámok: Tanya 5., Tanya 7., Tanya 9., Tanya 13., Tanya 13/A., Tanya 16., Tanya 22., Tanya 23., Tanya 25., Tanya 26., Tanya 27., Tanya 28., Tanya 32., Tanya 34., Tanya 40., Tanya 49., Tanya 52. , 3. számú melléklet)

2.28. Tisza utca

2.29. Tömörkény István utca

2.30. Wesselényi Miklós utca

2.31. Zártkert Harcsa utca

3. 1. számú melléklet

a) Alkotmány utca I. körzet házszámok: 58., 60., 62., 64., 66., 68., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 75/A., 75/B., 77., 77/A., 77/B., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 86., 87., 88., 89., 90., 90/A., 90/B., 91., 92., 93., 94., 95/A., 95/B., 96., 96/A., 97., 98., 99., 99/A., 100., 102., 104., 106., 108., 110., 112., 114.,

b) Alkotmány utca II. körzet házszámok: 1., 2., 2/A., 2/B., 2/C., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 9/B., 10., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 31/A., 32., 32/A., 32/B., 33., 33/A., 33/B., 35., 36., 37., 38., 39., 39/B., 40., 41., 42., 44., 45., 46., 48., 49., 50., 51., 51/A., 51/B., 53., 54., 55., 56., 57., 59., 61., 63., 65., 67., 69.

4. 2. számú melléklet

a) Magyar utca I. körzet házszámok: 26., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34.,35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 43/A., 44., 45., 45/A., 46., 47., 48., 49., 49/A., 50., 51., 51/B., 52., 53., 53/A., 54., 55., 56., 56/B., 58.

b) Magyar utca II. körzet házszámok: 1., 2., 2/A., 2/B., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 8/A., 9., 10., 10/A., 10/B., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 27.,

5. 3. számú melléklet: Tanya számok - új tanya nevek 2016.11.01-től:

a) Tanya 1. - László tanya 1.

b) Tanya 3. - Gátőrház tanya 1.

c) Tanya 5. - Szilágyi tanya 1.

d) Tanya 7. - Horváth tanya 1.

e) Tanya 9. - Ambrus tanya 1.

f) Tanya 12. - Kertészház tanya 1.

g) Tanya 13. - Fehértói gátőrház tanya 1.

h) Tanya 13/A - Fehértói szavattyútelep tanya 1.

i) Tanya 16. - Kovács tanya 1.

j) Tanya 19. - Száraz tanya 1.

k) Tanya 20. - Tomán tanya 1.

l) Tanya 21. - Szabó tanya 1.

m) Tanya 22. - Széll tanya 1.

n) Tanya 23. - Széll tanya 2.

o) Tanya 25. - Liba tanya 1.

p) Tanya 26. - Sipka tanya 1.

q) Tanya 27. - Malom tanya 1.

r) Tanya 28. - Gyozsán tanya 1.

s) Tanya 32. - Szekeres tanya 1.

t) Tanya 34. - Füzes tanya 1.

u) Tanya 40. - Gerliczy kúria tanya 1.

v) Tanya 49. - Bárdos tanya 2.

w) Tanya 52. - Bárdos tanya 1.

x) Tanya 54. - Vasútállomás tanya 1.

y) Tanya 55. (csak térképen) - Rózsa tanya 1.

1

Az 5. § (1) bekezdése a Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Hatályát vesztette a Jat. 12. § (2) bekezdése alapján.