Mártély Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2022. 04. 28
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
Végső előterjesztői indokolás
A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal az elmúlt hónapokban a helyi önkormányzatok közművelődési rendeleteinek törvényességi célvizsgálatát végezte, melynek során megállapításra került, hogy a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 3/2018. (III.14.) önkormányzati rendelet elavult rendelkezéseket tartalmaz, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.), valamint az egyéb közművelődési tárgyú jogszabályok változása miatt a rendelet átfogó módosítása indokolt.