Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 53/2015. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 24- 2022. 06. 24

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 53/2015. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.06.24.

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében és a 143. § (4) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), valamint e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 53/2015 (XII.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 53/2015 (XII.22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 53/2015 (XII.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

2. § Hatályát veszti az Önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 53/2015 (XII.22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete.

3. § Ez a rendelet 2022. június 24-én lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
Ingatlanvagyon – Kataszter
Kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló Törzsvagyon Kataszteri napló

Megnevezés

Helyrajzi szám

Naplószám

Utcanév

Ingatlanjelleg

Jogi rendez.

1

árok

319/ 1/ /

2

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

2

árok

908/ 8/ /

3

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

3

árok

1097/ / /

4

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

4

árok

1204/ / /

5

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

5

árok

1347/ / /

6

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

6

Csatorna

1878/ / /

7

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

7

Csatorna

1943/ / /

8

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

8

Csatorna

1993/ / /

9

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

9

Csatorna

1997/ / /

10

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

10

Csatorna

2000/ / /

11

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

11

árok

5380/ / /

12

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

12

árok

5447/ / /

13

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

13

árok

5493/ 1/ /

14

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

14

árok

5638/ 9/ /

15

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

15

árok

5659/ / /

16

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

16

árok

5676/ / /

17

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

17

árok

5784/ / /

18

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

18

árok

5809/ 8/ /

19

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

19

árok

064/ / /

20

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

20

árok

067/ / /

21

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

21

árok

076/ / /

22

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

22

árok

080/ / /

23

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

23

árok

098/ / /

24

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

24

árok

0189/ 3/ /

25

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

25

árok

0286/ / /

26

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

26

árok

0332/ / /

27

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

27

árok

0334/ / /

28

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

28

árok

0336/ / /

29

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

29

árok

0338/ / /

30

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

30

árok

0350/ 2/ /

31

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

31

árok

0354/ / /

32

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

32

árok

0588/ / /

33

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

33

árok

7797/ / /

34

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

34

árok

0626/ / /

36

7000 Sárbogárd, ÁROK

21521 - GÁTAK ÉS A HASONLÓ JELLEGŰ VÍZVISSZATARTÓ ÉPÍTMÉNYEK MINDEN FAJTÁJA

RENDEZETT

35

árok

0629/ / /

37

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

36

árok

0630/ / /

38

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

37

árok

0649/ / /

39

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

38

árok

0670/ 1/ /

40

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

39

árok

0670/ 2/ /

41

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

40

árok

0677/ / /

42

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

41

árok

0752/ / /

43

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

42

árok

0885/ 2/ /

44

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

43

árok

0978/ / /

45

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

44

árok

01003/ / /

46

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

45

árok

01024/ / /

47

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

46

árok

01026/ / /

48

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

47

árok

01031/ / /

49

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

48

árok

01049/ / /

50

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

49

árok

01052/ / /

51

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

50

árok

01077/ / /

52

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

51

árok

01200/ / /

53

7000 Sárbogárd, ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

52

Utca

1/ / /

54

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

53

Utca

13/ / /

55

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

54

Utca

37/ / /

56

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

55

Utca

80/ / /

57

7000 Sárbogárd, TEMETŐ

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

56

Utca

142/ / /

58

7000 Sárbogárd, KISS

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

57

Utca

154/ / /

59

7000 Sárbogárd, NAP

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

58

Utca

162/ / /

60

7000 Sárbogárd, DAMJANICH

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

59

Utca

178/ / /

61

7000 Sárbogárd, DAMJANICH

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

60

Utca

197/ / /

62

7000 Sárbogárd, Ó

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

61

Utca

198/ / /

63

7000 Sárbogárd, SZéLSő

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

62

Utca

223/ / /

64

7000 Sárbogárd, KOSSUTH L KÖZ

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

63

Utca

230/ / /

65

7000 Sárbogárd, KISFALUDY

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

64

Utca

233/ / /

66

7000 Sárbogárd, MáDI KÖZ

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

65

Utca

266/ / /

67

7000 Sárbogárd, NéMETH L KÖZ

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

66

Utca

294/ / /

68

7000 Sárbogárd, SáVOLY KÖZ

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

67

Utca

319/ 5/ /

69

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

68

Utca

320/ / /

70

7000 Sárbogárd, GILICZE KÖZ

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

69

Utca

325/ / /

71

7000 Sárbogárd, GILICZE KÖZ

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

70

Utca

336/ / /

72

7000 Sárbogárd, KOSSUTH L

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

71

Utca

372/ / /

73

7000 Sárbogárd, DOBó I

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

72

Utca

374/ / /

74

7000 Sárbogárd, VIRáGSAROK KÖZ

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

73

Utca

391/ / /

75

7000 Sárbogárd, VIRáGSAROK KÖZ

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

74

Utca

399/ / /

76

7000 Sárbogárd, PETőFI KÖZ

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

75

Utca

409/ / /

77

7000 Sárbogárd, VIRáGSAROK

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

76

Utca

417/ / /

78

7000 Sárbogárd, PETőFI S

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

77

Utca

429/ / /

79

7000 Sárbogárd, SZEGFü

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

78

Utca

449/ 1/ /

80

7000 Sárbogárd, GAGARIN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

79

Utca

467/ / /

81

7000 Sárbogárd, GAGARIN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

80

Utca

468/ / /

82

7000 Sárbogárd, GAGARIN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

81

Utca

492/ / /

83

7000 Sárbogárd, ATTILA

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

82

Utca

493/ / /

84

7000 Sárbogárd, ATTILA

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

83

Utca

522/ / /

85

7000 Sárbogárd, JóZSEF A

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

84

Utca

535/ / /

86

7000 Sárbogárd, BERCSéNYI

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

85

Utca

541/ / /

87

7000 Sárbogárd, RóZSA

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

86

Utca

545/ / /

88

7000 Sárbogárd, RóZSA

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

87

Utca

551/ / /

89

7000 Sárbogárd, RóZSA

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

88

Utca

560/ / /

90

7000 Sárbogárd, TEMPLOM

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

89

Utca

587/ / /

91

7000 Sárbogárd, TEMPLOM

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

90

Utca

602/ / /

92

7000 Sárbogárd, RóZSA

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

91

Utca

605/ / /

93

7000 Sárbogárd, RóZSA

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

92

Utca

610/ / /

94

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

93

Utca

615/ / /

95

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

94

Utca

617/ / /

96

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

95

Utca

625/2 / /

97

7000 Sárbogárd, BAROSS

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

96

Utca

635/ / /

98

7000 Sárbogárd, NéMETHSAROK

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

97

Utca

640/ / /

99

7000 Sárbogárd, NéMETHSAROK

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

98

Utca

644/ / /

100

7000 Sárbogárd, NéMETHSAROK

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

99

Utca

645/ / /

101

7000 Sárbogárd, NéMETHSAROK

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

100

Utca

658/ 2/ /

102

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

101

Utca

687/ 12/ /

103

7000 Sárbogárd, ZRINYI M

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

102

Utca

714/ / /

104

7000 Sárbogárd, MIKES KÖZ

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

103

Utca

731/ / /

105

7000 Sárbogárd, TOMPA M

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

104

Utca

745/ / /

106

7000 Sárbogárd, GERGELY KÖZ

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

105

Utca

788/ / /

107

7000 Sárbogárd, áRPáD

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

106

Utca

789/ / /

108

7000 Sárbogárd, KISFALUDY

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

107

Utca

791/ / /

109

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

108

Utak

884/ / /

110

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

109

Utak

885/ / /

111

7000 Sárbogárd, áRPáD

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

110

Utca

886/ 23/ /

112

7000 Sárbogárd, áRPáD

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

111

Utca

905/ / /

113

7000 Sárbogárd, SALAMON

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

112

Utca

907/ 26/ /

114

7000 Sárbogárd, áRPáD

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

113

Utca

907/ 27/ /

115

7000 Sárbogárd, áRPáD

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

114

Utca

908/ 9/ /

116

7000 Sárbogárd, IFJUSáG

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

115

Utca

932/ 2/ /

117

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

116

Utca

932/ 9/ /

118

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

117

Utca

932/ 24/ /

119

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

118

Utca

933/ / /

120

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

119

Utca

950/ / /

121

7000 Sárbogárd, BARáTSáG

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

120

Utca

967/ 2/ /

122

7000 Sárbogárd, BARáTSáG

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

121

Utca

1000/ / /

123

7000 Sárbogárd, SALAMON

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

122

Utca

1001/ / /

124

7000 Sárbogárd, UTTöRő

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

123

Utca

1034/ / /

125

7000 Sárbogárd, CSóK I

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

124

Utca

1064/ / /

126

7000 Sárbogárd, FENYő

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

125

Utca

1084/ / /

127

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

126

Utca

1108/ / /

128

7000 Sárbogárd, HALADáS

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

127

Utca

1109/ / /

129

7000 Sárbogárd, HALADáS

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

128

Utca

1179/ / /

130

7000 Sárbogárd, HONVéD

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

129

Utca

1215/ / /

131

7000 Sárbogárd, TüZéR

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

130

Utca

1230/ / /

132

7000 Sárbogárd, TüZéR

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

131

Utca

1238/ / /

133

7000 Sárbogárd, TüZéR

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

132

Utca

1239/ / /

134

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

133

Utca

1253/ / /

135

7000 Sárbogárd, TEMETŐ

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

134

Utca

1276/ / /

136

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

135

Utca

1299/ / /

137

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

136

Utca

1308/ / /

138

7000 Sárbogárd, TEMETŐ

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

137

Utca

1336/ / /

139

7000 Sárbogárd, TüZéR

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

138

Utca

1359/ / /

140

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

139

Utca

1368/ / /

141

7000 Sárbogárd, SZáZADOS

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

140

Utca

1420/ / /

142

7000 Sárbogárd, LIEBER J

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

141

Utca

1447/ / /

143

7000 Sárbogárd, BAJCSY ZS

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

142

Utca

1495/ / /

144

7000 Sárbogárd, DóZSA GY

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

143

Utca

1540/ / /

145

7000 Sárbogárd, BEM

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

144

Utca

1586/ 41/ /

146

7000 Sárbogárd, CSONKA

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

145

Utak

1587/ / /

147

7000 Sárbogárd, IMREMAJORI

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

146

Utca

1588/ / /

148

7000 Sárbogárd, BEM

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

147

Utca

1629/ / /

149

7000 Sárbogárd, DóZSA GY

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

148

Utca

1670/ / /

150

7000 Sárbogárd, BAJCSY ZS

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

149

Utca

1745/ / /

151

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

150

Utca

1792/ / /

153

7000 Sárbogárd, BALASSI BáLINT

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

151

Utca

1805/ 1/ /

154

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

152

Utak

1844/ / /

155

7000 Sárbogárd, MáTYáS KIRáLY

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

153

Utca

1855/ / /

156

7000 Sárbogárd, KERESZT

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

154

Utca

1891/ / /

157

7000 Sárbogárd, LáZáR

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

155

Utca

1920/ / /

159

7000 Sárbogárd, LáZáR

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

156

Utca

1954/ / /

160

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

157

Utca

1970/ / /

161

7000 Sárbogárd, HATVANI

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

158

Utca

1992/ / /

162

7000 Sárbogárd, GöBöLöS KÖZ

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

159

Utca

1996/ / /

163

7000 Sárbogárd, CSöGöR KÖZ

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

160

Utca

1999/ / /

164

7000 Sárbogárd, TINóDY KÖZ

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

161

Utca

2016/ / /

165

7000 Sárbogárd, DöRöGDY KÖZ

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

162

Utca

2052/ / /

166

7000 Sárbogárd, KERTALJA

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

163

Utca

2062/ / /

167

7000 Sárbogárd, MáNYOKI

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

164

Utca

2100/ / /

168

7000 Sárbogárd, DöRöGDI

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

165

Utca

2135/ / /

169

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

166

Utca

2147/ / /

170

7000 Sárbogárd, TINóDY

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

167

Utca

2186/ / /

171

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

168

Utca

2218/ / /

172

7000 Sárbogárd, BETHLEN G

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

169

Utca

2235/ / /

175

7000 Sárbogárd, KERESZT

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

170

Utca

2253/ / /

176

7000 Sárbogárd, KERESZT

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

171

Utca

2254/ / /

177

7000 Sárbogárd, KERESZT

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

172

Utca

2309/ / /

178

7000 Sárbogárd, KERESZT

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

173

Utca

2345/ / /

179

7000 Sárbogárd, VAK BOTTYáN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

174

Utca

2356/ / /

180

7000 Sárbogárd, MéSZöLY G

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

175

Utca

2366/ / /

181

7000 Sárbogárd, CSIK

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

176

Utca

2384/ / /

182

7000 Sárbogárd, WESSELéNYI

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

177

Utca

2394/ / /

183

7000 Sárbogárd, SöVéNY

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

178

Utca

2422/ / /

184

7000 Sárbogárd, NYIL

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

179

Utca

2450/ / /

185

7000 Sárbogárd, KIGYó

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

180

Utca

2506/ 1/ /

186

7000 Sárbogárd, ASZTALOS

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

181

Utca

2506/ 2/ /

187

7000 Sárbogárd, KISS KÖZ

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

182

Utca

2514/ / /

188

7000 Sárbogárd, SIMON

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

183

Utca

2519/ / /

189

7000 Sárbogárd, KOVáCS KÖZ

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

184

Utca

2527/ / /

190

7000 Sárbogárd, SIMON KÖZ

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

185

Utca

2571/ / /

191

7000 Sárbogárd, ISKOLA KÖZ

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

186

Utca

2605/ / /

192

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

187

Utca

2610/ / /

193

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

188

Utca

2659/ / /

194

7000 Sárbogárd, NAGY L

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

189

Utca

2721/ / /

195

7000 Sárbogárd, VáGóHID

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

190

Utca

2746/ / /

196

7000 Sárbogárd, KINIZSI P

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

191

Utca

2747/ / /

197

7000 Sárbogárd, TINóDY

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

192

Utca

2767/ / /

198

7000 Sárbogárd, PUHA

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

193

Utca

4781/ / /

199

7000 Sárbogárd, AKáCFA

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

194

Utca

4788/ / /

200

7000 Sárbogárd, HáRSFA

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

195

Utca

4795/ / /

201

7000 Sárbogárd, NYáRFA

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

196

Utca

4834/ 1/ /

202

7000 Sárbogárd, GESZTENYE SOR

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

197

Utca

4834/ 2/ /

203

7000 , Sárbogárd FASOR

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

198

Utca

4849/ 1 / /

204

7000 Sárbogárd, BéKE

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

199

Utca

4875/ 1/ /

205

7000 , Sárbogárd PARK

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

200

Utca

4875/ 2/ /

206

7000 Sárbogárd, ARANY J

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

201

Utca

4876/ / /

207

7000 Sárbogárd, NYáRFA

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

202

Utca

4911/ / /

208

7000 Sárbogárd, VöRöSMARTY M

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

203

Utca

4939/ / /

209

7000 Sárbogárd, TáNCSICS M

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

204

Utca

4975/ / /

210

7000 Sárbogárd, EGRESSY B

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

205

Utca

5016/ / /

211

7000 Sárbogárd, LáSZLó

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

206

Utca

5017/ / /

212

7000 Sárbogárd, VöRöSMARTY M

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

207

Utca

5058/ / /

213

7000 Sárbogárd, NEFELEJCS

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

208

Utca

5137/ / /

214

7000 Sárbogárd, JóKAI M

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

209

Utca

5189/ / /

215

7000 Sárbogárd, DEáK F

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

210

Utca

5244/ / /

216

7000 Sárbogárd, ERKEL F

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

211

Utca

5290/ / /

217

7000 Sárbogárd, SZABADSáG

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

212

Utca

5315/ / /

218

7000 Sárbogárd, SZABADSáG

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

213

Utca

5352/ / /

219

7000 Sárbogárd, CSABA

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

214

Utca

5362/ / /

220

7000 Sárbogárd, HOMOKSOR

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

215

Utca

5436/ 4/ /

221

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

216

Utca

5468/ 1/ /

222

7000 Sárbogárd, KöLCSEY F

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

217

Utca

5468/ 35/ /

223

7000 Sárbogárd, KAZINCZY F

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

218

Utca

5477/ / /

224

7000 Sárbogárd, GáRDONYI G

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

219

Utca

5529/ / /

225

7000 Sárbogárd, GáRDONYI G

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

220

Utca

5585/ / /

226

7000 Sárbogárd, VEZéR

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

221

Utca

5590/ 5/ /

227

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

222

Utca

5636/ / /

228

7000 Sárbogárd, MUNKáCSY M

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

223

Utca

5637/ / /

229

7000 Sárbogárd, HUBA

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

224

Utca

5651/ / /

230

7000 Sárbogárd, ÁLMOSVEZéR

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

225

Utca

5674/ / /

231

7000 Sárbogárd, MUNKáCSY M

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

226

Utca

5675/ / /

232

7000 Sárbogárd, RáKóCZI F

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

227

UTCA

5696/ 1/ /

233

7000 Sárbogárd, TISZA

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

228

UTCA

5696/ 6/ /

234

7000 Sárbogárd, MIKLÓS

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

229

UTCA

5827/ / /

235

7000 Sárbogárd, LEHEL

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

230

UTCA

5843/ / /

236

7000 Sárbogárd, ELÖDVEZÉR

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

231

UTCA

5697/ / /

237

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

232

UTCA

5725/ / /

238

7000 Sárbogárd, MIKLÓS

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

233

UTCA

5875/ / /

239

7000 Sárbogárd, SEMMELWEIS I

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

234

Utca

6001/ / /

240

7000 Sárbogárd, K-NAGYLóKI

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

235

UTCA

6003/ / /

241

7000 Sárbogárd, K-KOSSUTH L

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

236

Utca

6015/ / /

242

7000 Sárbogárd, K-RáKóCZI F

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

237

Utca

6027/ / /

243

7000 Sárbogárd, K-PETőFI S

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

238

Utca

6038/ / /

244

7000 Sárbogárd, K-JóZSEF A

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

239

Utca

6048/ / /

245

7000 Sárbogárd, K-PETőFI S

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

240

Utca

6058/ / /

246

7000 Sárbogárd, K-ADY E

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

241

Utca

6070/ / /

247

7000 Sárbogárd, K-PETőFI S

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

242

Utca

6080/ / /

248

7000 Sárbogárd, K-ÚTTöRő

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

243

Utca

6087/ / /

249

7000 Sárbogárd, K-PETőFI S

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

244

Utca

6096/ / /

250

7000 Sárbogárd, K-RóZSA

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

245

Utca

6141/ / /

251

7000 Sárbogárd, K-HUNYADY

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

246

Utca

6155/ 1/ /

252

7000 Sárbogárd, K-ÚTTöRő

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

247

Utca

6168/ / /

253

7000 Sárbogárd, K-HUNYADY

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

248

Utca

6185/ 1/ /

254

7000 Sárbogárd, K-ADY E

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

249

Utca

6196/ / /

255

7000 Sárbogárd, K-HUNYADY

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

250

Utca

6209/ 1/ /

256

7000 Sárbogárd, K-JóZSEF A

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

251

Utca

6221/ / /

257

7000 Sárbogárd, K-HUNYADY

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

252

Utca

6234/ 1/ /

258

7000 Sárbogárd, K-RáKóCZI F

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

253

Utca

6258/ / /

259

7000 Sárbogárd, K-KOSSUTH L

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

254

Utca

6271/ 1/ /

260

7000 Sárbogárd, K-SZABADSáG

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

255

Utca

6415/ / /

261

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

256

Utca

6428/ / /

262

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

257

Utca

6450/ / /

263

7000 Sárbogárd, BOCSKAY

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

258

Utca

6535/ / /

264

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

259

Utca

6551/ / /

265

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

260

Utca

6571/ / /

266

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

261

Utca

6575/ / /

267

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

262

Utca

6611/ / /

268

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

263

Ut

02/ 1/ /

269

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

264

Ut

02/ 2/ /

270

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

265

Ut

05/ / /

271

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

266

Ut

086/ / /

272

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

267

út

9310/ / /

273

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

268

Ut

088/ / /

274

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

269

Ut (országos közút)

0103/ 1/ /

275

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

270

Ut

0181/ / /

276

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

271

Ut

9623/ / /

277

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

272

Ut

0236/ 1/ /

278

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

273

Ut

0244/ 1/ /

279

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

274

Ut

0244/ 2/ /

280

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

275

Ut

9946/ / /

281

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

276

Ut

9944/ / /

282

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

277

Ut

9945/ / /

283

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

278

Ut

0352/ / /

284

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

279

Ut

10080/ / /

285

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

280

Ut

0442/ / /

286

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

281

Ut

0444/ / /

287

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

282

Ut

10079/ / /

288

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

283

Ut

0455/ / /

289

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

284

Ut

0458/ 5/ /

290

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

285

Ut

0458/ 6/ /

291

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

286

Ut

0479/ 4/ /

292

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

287

Ut

0479/ 7/ /

293

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

288

Ut

0479/ 9/ /

294

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

289

Ut

0479/ 11/ /

295

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

290

Ut

0546/ 19/ /

296

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

291

Ut

0546/ 39/ /

297

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

292

Ut

0549/ / /

298

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

293

Ut

0551/ 2/ /

299

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

294

Ut

8241/ / /

300

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

295

Ut

0554/ / /

301

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

296

Ut

8242/ / /

302

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

297

Ut

8243/ / /

304

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

298

Ut

0565/ 1/ /

306

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

299

Ut

0569/ / /

307

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

300

Ut

0577/ / /

308

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

301

Ut

0582/ / /

309

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

302

Ut

0584/ / /

310

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

303

Ut

0591/ / /

311

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

304

Ut

0593/ / /

312

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

305

Ut

0594/ / /

313

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

306

Ut

0598/ 7/ /

314

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

307

Ut

0601/ / /

315

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

308

Ut

0604/ / /

316

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

309

Ut

0606/ / /

317

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

310

Ut

7299/ / /

318

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

311

Ut

0793/ 4/ /

320

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

312

Ut

0883/ / /

321

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

313

Ut

0885/ 1/ /

322

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

314

Ut

0887/ 1/ /

323

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

315

Ut

0887/ 32/ /

324

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

316

Ut

51/ / /

325

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

317

Ut

8118/ / /

326

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

318

Ut

8708/ / /

327

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

319

általános iskola (isk-hoz tart.terület)

1708/ / /

374

7000 Sárbogárd, IMREMAJORI

12633 - ÁLTALÁNOS ISKOLA

RENDEZETT

320

Közterület (utca)

2606/ / /

379

7000 Sárbogárd, RADNóTI M

21123 - BELTERÜLETI GYÜJTŐUTAK

RENDEZETT

321

Játszótér

5807/ 7/ /

392

7000 Sárbogárd, SEMMELWEIS I

12000 - NEM LAKÓÉPÜLETEK

RENDEZETT

322

Általános iskola

552/ 2/ /

434

7000 Sárbogárd, JóZSEF A 14

12633 - ÁLTALÁNOS ISKOLA

RENDEZETT

323

Bölcsőde

960/ 1/ /

436

7000 Sárbogárd, ADY E 126

12631 - BÖLCSŐDE

RENDEZETT

324

Általános iskola

1309/ / /

437

7000 Sárbogárd, SZENT ISTVáN 79

12633 - ÁLTALÁNOS ISKOLA

RENDEZETT

325

Óvoda (Aprajafalva Óoda)

1372/ 2/ /

438

7000 Sárbogárd, SZENT ISTVáN 49

12632 - ÓVODA

RENDEZETT

326

Általános iskola

1709/ / /

439

7000 Sárbogárd, SZENT ISTVáN 82

12633 - ÁLTALÁNOS ISKOLA

RENDEZETT

327

Általános iskola

4836/ / /

440

7000 Sárbogárd, KöZTáRSASáG 171

12633 - ÁLTALÁNOS ISKOLA

RENDEZETT

328

Óvoda

4846/ / /

441

7000 Sárbogárd, GESZTENYE SOR 1

12632 - ÓVODA

RENDEZETT

329

Orvosi rendelő

4823/ 2/ /

443

7000 Sárbogárd, KöZTáRSASáG 151

12645 - HÁZIORVOSI RENDELŐ

RENDEZETT

330

Könyvtár

2404/ 2/ /

446

7000 Sárbogárd, ADY E 105

12621 - KÖNYVTÁR ÉS RAKTÁRAI

RENDEZETT

331

Müvelődési ház

6540/ / /

491

7000 Sárbogárd, FEHéRVáRI 95

12611 - MŰVELŐDÉSI OTTHON, HÁZ, SZABADIDŐ KÖZPONT, KÖZÖSSÉGI HÁZ, IFJÚSÁGI H

RENDEZETT

332

Temető

1295/ / /

493

7000 Sárbogárd, TEMETŐ

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

333

Temető

6587/ / /

494

7000 Sárbogárd, FEHéRVáRI

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

334

Temető

04/ 2/ /

495

7000 Sárbogárd, KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

335

Temető

057/ / /

496

7000 Sárbogárd, KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

336

Temető

090/ / /

497

7000 Sárbogárd, KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

337

Temető

0189/ 2/ /

498

7000 Sárbogárd, KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

338

Temető

0504/ / /

499

7000 Sárbogárd, KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

339

Temető

0838/ / /

500

7000 Sárbogárd, KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

340

Temető

01083/ / /

501

7000 Sárbogárd, KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

341

Temető

02/ / /

502

7000 Sárbogárd, P-KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

342

Temető

0295/ / /

503

7000 Sárbogárd, P-KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

343

Utca

39/ / /

504

7000 Sárbogárd, P-SZéCHENYI

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

344

Utca

68/ / /

505

7000 Sárbogárd, P-DEáK

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

345

ÁROK

69/ 1/ /

506

7000 Sárbogárd, P-ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

346

ÁROK

69/ 2/ /

507

7000 Sárbogárd, P-ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

347

UTCA

71/ 10/ /

508

7000 Sárbogárd, P-NÉVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

348

ÁROK

112/ / /

509

7000 Sárbogárd, P-ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

349

UTCA

118/ / /

510

7000 Sárbogárd, P-BAROSS

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

350

UTCA

127/ / /

511

7000 Sárbogárd, P-ADY

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

351

UTCA

145/ / /

512

7000 Sárbogárd, P-HATVANI

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

352

UTCA

146/ / /

513

7000 Sárbogárd, P-FEHÉRVÁRI

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

353

UTCA

164/ / /

514

7000 Sárbogárd, P-DÓZSA

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

354

UTCA

187/ 2/ /

515

7000 Sárbogárd, P-NÉVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

355

UTCA

188/ / / +

516

7000 Sárbogárd, P-ADY

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

356

UTCA

197/ / / +

517

7000 Sárbogárd, P-DÓZSA

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

357

UTCA

208/ / /

518

7000 Sárbogárd, P-BAROSS

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

358

ÁROK

225/ / /

519

7000 Sárbogárd, P-ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

359

UTCA

257/ / /

520

7000 Sárbogárd, P-KOSSUTH

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

360

Utca

258/ 1/ /

521

7000 Sárbogárd, P-RáKóCZI

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

361

Utca

287/ / /

522

7000 Sárbogárd, P-PETőFI

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

362

Utca

304/ / /

523

7000 Sárbogárd, P-KISS

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

363

Utca

315/ / /

524

7000 Sárbogárd, P-NÉVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

364

Árok

522/ 1/ /

525

7000 Sárbogárd, P-ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

365

UTCA

522/ 4/ /

526

7000 Sárbogárd, P-NÉVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

366

SPORTPÁLYA

533/ / /

527

7000 Sárbogárd, P-JÓZSEF A 59

24111 - SZABADTÉRI SPORTPÁLYÁK (PL. LABDARÚGÁS RÉSZÉRE, AUTÓ- VAGY KERÉKPÁR

RENDEZETT

367

UTCA

585/ / /

528

7000 Sárbogárd, P-NÉVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

368

UTCA

589/ / /

529

7000 Sárbogárd, P-NÉVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

369

UTCA

645/ 1/ / +

530

7000 Sárbogárd, P-NÉVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

370

UTCA

646/ / /

531

7000 Sárbogárd, P-ARANY J

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

371

ÁROK

022/ / /

532

7000 Sárbogárd, P-ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

372

ÁROK

0132/ / /

534

7000 Sárbogárd, P-ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

373

ÁROK

0176/ / /

535

7000 Sárbogárd, P-ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

374

ÁROK

0183/ / /

536

7000 Sárbogárd, P-ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

375

ÁROK

0237/ / /

537

7000 Sárbogárd, P-ÁROK

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

376

ÓVODA

71/ 11/ /

541

7000 Sárbogárd, P-HATVANI 17

12632 - ÓVODA

RENDEZETT

377

MÜVELŐDÉSI HÁZ

260/ 2/ /

550

7000 Sárbogárd, P-KÖZTÁRSASÁG TÉR 12

12611 - MŰVELŐDÉSI OTTHON, HÁZ, SZABADIDŐ KÖZPONT, KÖZÖSSÉGI HÁZ, IFJÚSÁGI H

RENDEZETT

378

KÖZSÉGHÁZA

261/ 1/ /

551

7000 Sárbogárd, P-KÖZTÁRSASÁG TÉR 12

12201 - POLGÁRMESTERI HIVATALOK, KÖRJEGYZŐSÉGEK ÉPÜLETEI

RENDEZETT

379

Orvosi rendelő

263/ 1/ /

552

7000 Sárbogárd, P-KÖZTÁRSASÁG TÉR 10

12645 - HÁZIORVOSI RENDELŐ

RENDEZETT

380

Komfortos sátorozóhely

263/ 2/ /

553

7000 Sárbogárd, P-KÖZTÁRSASÁG TÉR 10

12316 - FEDETT PIACOK

RENDEZETT

381

Kultúrház iskola

534/ / /

557

7000 Sárbogárd, P-JÓZSEF A 59

12611 - MŰVELŐDÉSI OTTHON, HÁZ, SZABADIDŐ KÖZPONT, KÖZÖSSÉGI HÁZ, IFJÚSÁGI H

RENDEZETT

382

Orvosi rendelő

539/ 4/ /

565

7000 Sárbogárd, P-JÓZSEF A 55

12645 - HÁZIORVOSI RENDELŐ

RENDEZETT

383

Tér

655/ / /

572

7000 Sárbogárd, HőSöK TERE

21129 - SZABADTÉRI PARKOLÓK, PIHENŐHELYEK

RENDEZETT

384

Temető

657/ / /

573

7000 Sárbogárd, HőSöK TERE

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

385

Park

932/ 25/ /

574

7000 Sárbogárd, TURY M

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

386

Park

934/ 2/ /

576

7000 Sárbogárd, TURY M

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

387

Játszótér

1216/ / /

578

7000 Sárbogárd, TüZéR

12000 - NEM LAKÓÉPÜLETEK

RENDEZETT

388

Piactér

2361/ / /

579

7000 Sárbogárd, MéSZöLY G

12316 - FEDETT PIACOK

RENDEZETT

389

Utca

2617/ 29/ /

580

7000 Sárbogárd, BERZSENYI D

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

390

Utca

2617/ 15/ /

581

7000 Sárbogárd, TINóDY

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

391

Park

4835/ 3/ /

583

7000 Sárbogárd, KöZTáRSASáG

12000 - NEM LAKÓÉPÜLETEK

RENDEZETT

392

Sportpálya

4851/ 1/ /

584

7000 Sárbogárd, GESZTENYE SOR

24111 - SZABADTÉRI SPORTPÁLYÁK (PL. LABDARÚGÁS RÉSZÉRE, AUTÓ- VAGY KERÉKPÁR

RENDEZETT

393

Beépitetlen terület (víztartály)

4851/ 2/ /

585

7000 Sárbogárd, GESZTENYE SOR

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

394

Sportpálya

4938/ / /

586

7000 Sárbogárd, VöRöSMARTY M

24111 - SZABADTÉRI SPORTPÁLYÁK (PL. LABDARÚGÁS RÉSZÉRE, AUTÓ- VAGY KERÉKPÁR

RENDEZETT

395

Zöldterület

5778/ / /

588

7000 Sárbogárd, KöZTáRSASáG

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

396

Szeméttelep

0103/ 2/ /

589

7000 Sárbogárd, KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

397

Közut

0350/ 1/ /

606

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

398

Park

546/ / /

648

7000 Sárbogárd, RóZSA

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

399

Park

619/ / /

649

7000 Sárbogárd, Ady E

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

400

Raktár

659/ / /

653

7000 SÁRBOGÁRD, HŐSÖK TERE 2

12525 - RAKTÁRÉPÜLETEK

RENDEZETT

401

Park

1817/ 5/ /

655

7000 Sárbogárd, Ady E

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

402

Árok

5590/ 2/ /

656

7000 Sárbogárd, KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

403

Parkoló

2360/ 1/ /

660

7000 Sárbogárd, MéSZöLY G

21129 - SZABADTÉRI PARKOLÓK, PIHENŐHELYEK

RÉSZBEN RENDEZETLEN

404

Kert

2146/ / /

664

7000 Sárbogárd, TINóDY 2

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

405

Kert

1817/ 3/ /

666

7000 Sárbogárd, Ady E

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

406

Müvelődési ház

656/ / /

675

7000 SÁRBOGÁRD, HŐSÖK TERE 2

12612 - ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

RENDEZETT

407

Polgármesteri Hivatal

658/ 3/ /

676

7000 SÁRBOGÁRD, HŐSÖK TERE 2

12201 - POLGÁRMESTERI HIVATALOK, KÖRJEGYZŐSÉGEK ÉPÜLETEI

RENDEZETT

408

Irodaház

658/ 1/ /

677

7000 Sárbogárd, ADY E 164

12611 - MŰVELŐDÉSI OTTHON, HÁZ, SZABADIDŐ KÖZPONT, KÖZÖSSÉGI HÁZ, IFJÚSÁGI H

RENDEZETT

409

Gondozási központ

686/ / /

694

7000 Sárbogárd, TOMPA M 7

12648 - IDŐS VAGY MEGVÁLTOZOTT KÉPESSÉGŰ EMBEREK RÉSZÉRE ÁTMENETI OTTHONA

RENDEZETT

410

Közut

7315/ 2/ /

701

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

411

Közut

968/ 3/ /

702

7000 Sárbogárd, KöZUT

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

412

Közut

1764/ / /

703

7000 Sárbogárd, SZENT ISTVáN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

413

Közut

1866/ / /

704

7000 Sárbogárd, TINóDY

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

414

Közut

2148/ / /

705

7000 Sárbogárd, TINóDY

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

415

Közut

2476/ / /

706

7000 Sárbogárd, POSTA

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

416

Közmü

4738/ 1/ /

708

7000 Sárbogárd, KöZTáRSASáG

22231 - CSATORNAHÁLÓZATOK

RENDEZETT

417

Közut

0785/ 2/ /

713

7000 Sárbogárd, KöZUT

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

418

Földhivatal

621/ / /

714

7000 Sárbogárd, HőSöK TERE 17

12204 - EGYÉB HIVATALI ÉPÜLETEK (IRODAHÁZAK)

RENDEZETT

419

Hajléktalan szálló

957/ / /

718

7000 Sárbogárd, TURY M 2

11304 - HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI SZÁLLÁSA, ÉJJELI MENEDÉKHELYE

RENDEZETT

420

Orvosi rendelö

1703/ / /

720

7000 Sárbogárd, SZENT ISTVáN 96

12645 - HÁZIORVOSI RENDELŐ

RENDEZETT

421

Általános iskola

1310/ 1/ /

721

7000 Sárbogárd, SZENT ISTVáN 77

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

422

Müvelődési ház

4838/ / /

727

7000 Sárbogárd, KöZTáRSASáG 175

12611 - MŰVELŐDÉSI OTTHON, HÁZ, SZABADIDŐ KÖZPONT, KÖZÖSSÉGI HÁZ, IFJÚSÁGI H

RENDEZETT

423

Közut

1085/ 1/ /

738

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

424

Beépitetlen terület

494/ 14/ /

746

7000 Sárbogárd, Ady E

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

425

Közut

960/ 2/ /

748

7000 Sárbogárd, KöZUT

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

426

Szociális otthon

2213/ / /

750

7000 Sárbogárd, ADY E 39

12647 - IDŐS VAGY MEGVÁLTOZOTT KÉPESSÉGŰ EMBEREK ELLÁTÁSÁRA SZOLGÁLÓ ÉPÜLETE

RENDEZETT

427

Ut

770/ 3/ /

752

7000 Sárbogárd, áRPáD

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

428

Közút

829/ / /

767

7000 Vajta, KöZUT

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

429

út

831/ / /

775

7000 Vajta, KöZUT

21128 - MAGÁNUTAK (PL. GAZDASÁGI VAGY ERDEI UTAK)

RENDEZETT

430

Ut

1768/ 3/ /

796

7000 Sárbogárd, SZENT ISTVáN 3

21100 - UTAK

RENDEZETT

431

Vizmü

049/ 4/ /

798

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

432

óvoda (Zengő Óvoda I. )

690/ 30/ /

822

7000 Sárbogárd, MIKES KÖZ 2

12632 - ÓVODA

RENDEZETT

433

Lakótelep

690/ 33/ /

823

7000 Sárbogárd, ADY E 130

12000 - NEM LAKÓÉPÜLETEK

RENDEZETT

434

állami terület I.

932/ 23/ /

824

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

435

Külterület

0417/ 20/ /

825

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

436

Játszótér

934/ 1/ /

827

7000 Sárbogárd, IFJUSáG

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

437

Orvosi rendelő

01248/ / /

828

7000 Sárbogárd, NAGYHöRCSöK

12645 - HÁZIORVOSI RENDELŐ

RENDEZETT

438

Játszótér

690/ 32/ /

830

7000 Sárbogárd, ADY E 130

21129 - SZABADTÉRI PARKOLÓK, PIHENŐHELYEK

RENDEZETT

439

út /saját használatu/

0801/ 4/ /

832

7000 Sárbogárd, VíZMűTELEPI UTCA

21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK

RENDEZETT

440

Vízmű I.sz. kut Kislók )

0437/ 64/ /

835

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

441

Vízmű ( II.-es kút)

6538/ 2/ /

840

7000 Sárbogárd, RéTSZILAS -NéVTELEN UTCA

22222 - KUTAK

RENDEZETT

442

Szennyvíztisztító

0124/ 2/ /

841

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

22233 - SZENNYVÍZTISZTÍTÓ-TELEPEK (ÁLLOMÁSOK)

RENDEZETT

443

Vízmű /gépház/

6589/ 1/ /

842

7000 Sárbogárd, RéTSZILAS -NéVTELEN UTCA

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

444

Vízmű, /gépház/

6589/ 2/ /

843

7000 Sárbogárd, RéTSZILAS -NéVTELEN UTCA

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

445

Vízmű / gépház/

6590/ / /

844

7000 Sárbogárd, RéTSZILAS -NéVTELEN UTCA

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

446

Vízmű (I.-es kút)

6539/ / /

845

7000 Sárbogárd, RéTSZILAS -NéVTELEN UTCA

22222 - KUTAK

RENDEZETT

447

Vízmü (glóbusz )

01074/ 7/ /

846

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

22223 - VÍZTORNYOK

RENDEZETT

448

Saját használatú út

6536/ 2/ /

847

7000 Sárbogárd, RéTSZILAS -NéVTELEN UTCA

21128 - MAGÁNUTAK (PL. GAZDASÁGI VAGY ERDEI UTAK)

RENDEZETT

449

Vízmü

013/ 17/ /

848

7000 Sárbogárd, P-KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

450

Vízmű ( VI.-os kút)

048/ 8/ /

849

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

22222 - KUTAK

RENDEZETT

451

Vízmű (1/a kút, medence,gépház)

261/ 2/ /

850

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - BELTERÜLET

22222 - KUTAK

RENDEZETT

452

Vizmű ( 700m3-es Globus)

455/ / /

851

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

22223 - VÍZTORNYOK

RENDEZETT

453

Vizmű /III.VI. V. kút )

0801/ 3/ /

852

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

22222 - KUTAK

RENDEZETT

454

Vizmű (l-es, 2/a kút,glóbusz, gépház)

03/ 2/ /

853

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

22222 - KUTAK

RENDEZETT

455

árok /csapadékelvezető /

0126/ 7/ /

858

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

456

Vízmü

790/ 1/ /

859

7000 Sárbogárd, áRPáD

22233 - SZENNYVÍZTISZTÍTÓ-TELEPEK (ÁLLOMÁSOK)

RENDEZETT

457

Saját használazú út

5136/ / /

865

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

458

Saját használatú út

5490/ 1/ /

866

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

459

Saját használatu út

5490/ 8/ /

867

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

460

árok

08/ 3/ /

868

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

461

Saját használatú út

08/ 7/ /

869

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

462

árok

08/ 9/ /

870

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

463

Saját használatú út

09/ / /

871

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

464

Saját használatú út

013/ / /

872

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

465

árok

014/ 20/ /

873

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

466

árok

015/ 3/ /

874

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

467

Saját használatú út

015/ 4/ /

875

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

468

Saját használatú út

015/ 44/ /

876

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

469

árok

015/ 45/ /

877

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

470

Saját használatú út

016/ / /

878

7000 Sárbogárd, SáRBOGáRD-KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

471

Saját használatú út

021/ / /

879

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

472

Saját használatú út

027/ / /

880

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

473

út

029/ 17/ /

881

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

474

út

029/ 35/ /

882

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

475

árok

029/ 41/ /

883

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

476

Saját használatú út

038/ / /

884

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

477

Saját használatú út

047/ / /

885

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

478

Saját használatú út

048/ 4/ /

886

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

479

Saját használatú út

048/ 10/ /

887

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

480

árok

048/ 11/ /

888

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

481

árok

048/ 12/ /

889

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

482

Saját használatú út

048/ 15/ /

890

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

483

árok

048/ 18/ /

891

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

484

Saját használatú út

049/ 20/ /

892

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

485

út

048/124/ /

893

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

486

Saját használatú út

066/ / /

894

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

487

Saját használatú út

0103/ 3/ /

895

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

488

Saját használatú út

0105/ / /

896

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

489

út

0111/ 13/ /

897

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

490

árok

0112/ 2/ /

898

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

491

Saját használatú út

0112/ 5/ /

899

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

492

Saját használatú út

0112/ 7/ /

900

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

493

árok

0113/ 1/ /

901

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

494

út

0114/ 11/ /

902

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

495

Saját használatú út

0116/ 2/ /

903

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

496

Saját használatú út

0116/ 5/ /

904

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

497

Saját használatú út

0123/ / /

905

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

498

Saját használatú út

0176/ 5/ /

906

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

499

Saját használatú út

0176/ 7/ /

907

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

500

árok

0176/ 9/ /

908

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

501

árok

0180/ 2/ /

909

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

502

Saját használatú út

0193/ / /

910

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

503

Saját használatú út

0206/ / /

911

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

504

SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT

0214/ 2/ /

912

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

505

Saját használatú út

0215/ 2/ /

913

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

506

Saját használatú út

0216/ / /

914

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

507

Saját használatú út

0218/ / /

915

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

508

árok

0219/ 12/ /

916

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

509

árok

0219/ 15/ /

917

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

510

Saját használatú út

0223/ / /

918

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

511

Saját használatú út

0222/ / /

919

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

512

Saját használatú út

0224/ 3/ /

920

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

513

Saját használatu út

0225/ 7/ /

921

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

514

Saját használatú út

0225/ 9/ /

922

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

515

árok

0225/ 15/ /

923

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

516

árok

0225/ 34/ /

924

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

517

Saját használatú út

0238/ 4/ /

925

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

518

Saját használatú út

0238/ 17/ /

926

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

519

Saját használatú út

0247/ 6/ /

927

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

520

Saját használatú út

0248/ / /

928

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

521

Saját használatú út

0252/ 7/ /

929

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

522

árok

0252/ 8/ /

930

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

523

Saját használatú út

0252/ 10/ /

931

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

524

árok

0252/ 38/ /

932

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

525

Saját használatú út

0252/ 52/ /

933

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

526

Saját használatú út

0252/ 70/ /

934

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

527

árok

0252/ 76/ /

935

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

528

út

0252/ 77/ /

936

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

529

Saját használatú út

0269/ 1/ /

937

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

530

árok

0269/ 5/ /

938

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

531

út

0269/ 24/ /

939

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

532

út

0269/ 42/ /

940

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

533

árok

0269/ 60/ /

941

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

534

Saját használatú út

0276/ 11/ /

942

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

535

Saját használatú út

0280/ / /

943

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

536

Saját használatú út

0281/ 5/ /

944

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

537

Saját használatú út

0288/ / /

945

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

538

Saját használatú út

0289/ / /

946

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

539

árok

0290/ / /

947

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

540

Saját használatú út

0301/ 1/ /

948

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

541

Saját használatú út

0301/ 2/ /

949

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

542

Saját használatú út

0305/ 2/ /

950

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

543

Saját használatú út

0305/ 20/ /

951

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

544

Saját használatú út

0305/ 42/ /

952

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

545

Saját használatú őt

0305/ 48/ /

953

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

546

árok

0305/ 51/ /

954

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

547

árok

0305/ 53/ /

955

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

548

Saját használatú út

0305/ 56/ /

956

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

549

Saját használatú út

0305/ 61/ /

957

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

550

Saját használatú út

0305/ 70/ /

958

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

551

Saját használatú út

0313/ 2/ /

959

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

552

Saját használatú út

0324/ 2/ /

960

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

553

Saját használatú út

0326/ 10/ /

961

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

554

árok

0326/ 33/ /

962

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

555

árok

0326/ 35/ /

963

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

556

Saját használatú út

0326/ 42/ /

964

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

557

árok

0326/ 47/ /

965

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

558

SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT

0326/ 48/ /

966

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

559

árok

0326/ 60/ /

967

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

560

Saját használatú út

0340/ / /

968

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

561

Saját használatú út

0355/ / /

969

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

562

árok

0359/ / /

970

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

563

Saját használatú út

0411/ / /

971

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

564

árok

0412/ / /

972

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

565

árok

0414/ / /

973

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

566

Saját használatú út

0422/ / /

974

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

567

Saját használatú út

0425/ / /

975

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

568

Saját használatú út

0429/ / /

976

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

569

Saját használatú út

0431/ / /

977

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

570

Saját használatú út

0432/ / /

978

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

571

árok

0433/ 4/ /

979

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

572

árok

0433/ 5/ /

980

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

573

árok

0432/ 6/ /

981

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

574

árok

0433/ 7/ /

982

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

575

árok

0433/ 9/ /

983

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

576

árok

0433/ 10/ /

984

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

577

árok

0433/ 12/ /

985

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

578

árok

0433/ 13/ /

986

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

579

Saját használatú út

0437/ 2/ /

987

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

580

Saját használatú út

0438/ / /

988

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

581

út

454/ 15/ /

990

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

582

Saját használatú út

0458/ 9/ /

991

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

583

Saját használatú út

0458/ 10/ /

992

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

584

Saját használatú út

0458/ 21/ /

993

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

585

Saját használatú út

0458/ 24/ /

994

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

586

árok

0479/ 2/ /

995

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

587

Saját használatú út

0480/ / /

996

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

588

út

0481/ 1/ /

997

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

589

út

0482/ 6/ /

998

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

590

árok

0484/ / /

999

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

591

Saját használatú út

0487/ / /

1000

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

592

út

0491/ 12/ /

1001

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

593

Saját használatú út

0497/ / /

1002

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

594

árok

0500/ / /

1003

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

595

Saját használatú út

0501/ / /

1004

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

596

árok

505/ / /

1005

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

597

Saját használatú út

0509/ / /

1006

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

598

Saját használatú út

0510/ / /

1007

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

599

árok

0512/ / /

1008

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

600

Saját használatú út

0519/ / /

1009

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

601

Saját használatú út

0522/ 17/ /

1010

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

602

Saját használatú út

0523/ / /

1011

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

603

Saját használatú út

0524/ / /

1012

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

604

Saját használatú út

0528/ / /

1013

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

605

Saját használatú út

0532/ / /

1014

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

606

Saját használatú út

0533/ 19/ /

1015

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

607

Saját használatú út

0534/ / /

1016

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

608

Saját használatú út

0537/ / /

1017

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

609

Saját használatú út

0541/ 1/ /

1018

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

610

Saját használatú út

0546/ 15/ /

1019

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

611

Saját használatú út

0546/ 97/ /

1020

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

612

Saját használatú út

0547/ 8/ /

1021

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

613

Saját használatú út

0547/ 39/ /

1022

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

614

Saját használatú út

0547/ 40/ /

1023

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

615

Sajáthasználatú út

0547/ 53/ /

1024

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

616

Saját használatú út

0548/ 11/ /

1025

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

617

Saját használatú út

0564/ / /

1026

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

618

árok

0581/ 18/ /

1027

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

619

árok

0599/ 6/ /

1028

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

620

Saját használatú út

0608/ / /

1030

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

621

Saját használatú út

7796/ / /

1031

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

622

Saját használatú út

0621/ / /

1034

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

623

Saját használatú út

0622/ 8/ /

1035

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

624

Saját használatú út

0622/ 9/ /

1036

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

625

Saját használatú út

0622/ 21/ /

1037

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

626

Saját használatú út

0622/ 29/ /

1038

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

627

Saját használatú út

0627/ / /

1039

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

628

Saját használatú út

0631/ 1/ /

1040

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

629

Saját használatú út

0631/ 4/ /

1041

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

630

Saját használatú út

0631/ 31/ /

1042

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

631

árok

0701/ 1/ /

1043

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

632

Saját használatú út

0706/ 2/ /

1044

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

633

Saját használatú út

0718/ 27/ /

1045

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

634

árok

0718/ 31/ /

1046

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

635

Saját használatú út

0722/ / /

1047

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

636

Saját használatú út

0726/ / /

1048

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

637

árok

0728/ / /

1049

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

638

Saját használatú út

0730/ / /

1050

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

639

Saját használatú út

0732/ / /

1051

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

640

Saját használatú út

0733/ 23/ /

1052

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

641

Saját használatú út

0733/159/ /

1053

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

642

Saját használatú út

0733/162/ /

1054

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

643

Saját használatú út

0733/177/ /

1055

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

644

árok

0735/ 2/ /

1056

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

645

árok

0736/ 2/ /

1057

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

646

árok

0737/ / /

1058

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

647

Saját használatú út

0745/ / /

1059

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

648

Saját használatú út

0746/ / /

1060

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

649

Saját használatú őt

0748/ / /

1061

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

650

Saját használatú út

0749/ 14/ /

1062

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

651

Saját használatú út

0753/ / /

1063

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

652

árok

0756/ / /

1064

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

653

Saját használatú út

0758/ / /

1065

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

654

árok

0760/ / /

1066

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

655

Saját használatú út

0761/ 5/ /

1067

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

656

út

0763/ 20/ /

1068

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

657

Saját használatú út

0766/ / /

1069

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

658

Saját használatú út

0767/ 2/ /

1070

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

659

Saját használatú út

0767/ 4/ /

1071

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

660

árok

0770/ 1/ /

1072

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

661

árok

0771/ 3/ /

1073

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

662

Saját használatú út

0774/ 2/ /

1074

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

663

árok

0776/ / /

1075

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

664

árok

0784/ / /

1076

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

665

árok

0787/ / /

1077

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

666

árok

0789/ 1/ /

1078

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

667

árok

0791/ 2/ /

1079

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

668

Saját használatú út

0791/ 9/ /

1080

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

669

Saját használatú út

0793/ 6/ /

1081

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

670

Saját használatú út

0793/ 7/ /

1082

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

671

Saját használatú út

0793/ 19/ /

1084

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

672

árok

0796/ 3/ /

1085

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

673

árok

0806/ / /

1086

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

674

árok

0811/ / /

1087

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

675

árok

0813/ 1/ /

1088

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

676

Saját használatú út

0813/ 2/ /

1089

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

677

árok

0814/ / /

1090

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

678

árok

0815/ / /

1091

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

679

árok

0817/ / /

1092

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

680

árok

0818/ / /

1093

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

681

árok

0820/ / /

1094

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

682

árok

0823/ / /

1095

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

683

árok

0825/ / /

1096

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

684

árok

0826/ / /

1097

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

685

Saját használatú út

0828/ / /

1098

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

686

árok

0829/ / /

1099

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

687

árok

0840/ / /

1100

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

688

árok

0842/ / /

1101

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

689

árok

0844/ / /

1102

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

690

árok

0846/ / /

1103

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

691

árok

0848/ / /

1104

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

692

árok

0850/ / /

1105

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

693

út

0852/ 9/ /

1106

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

694

út

0853/ 1/ /

1107

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

695

árok

0853/ 2/ /

1108

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

696

árok

0855/ / /

1109

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

697

árok

0857/ / /

1110

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

698

út

0858/ / /

1111

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

699

árok

0860/ / /

1112

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

700

árok

0861/ 1/ /

1113

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

701

Saját használatú út

0861/ 2/ /

1114

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

702

Saját használatú út

0863/ / /

1115

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

703

Saját használatú út

0864/ / /

1116

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

704

út

0865/ 5/ /

1117

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

705

Saját használatú út

0866/ / /

1118

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

706

Saját használatú út

0868/ / /

1119

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

707

Saját használatú út

0871/ / /

1120

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

708

Saját használatú út

0872/ / /

1121

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

709

árok

0873/ 4/ /

1122

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

710

árok

0874/ / /

1123

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

711

árok

0876/ / /

1124

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

712

árok

0877/ 5/ /

1125

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

713

út

0878/ / /

1126

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

714

árok

0879/ 7/ /

1127

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

715

út

0881/ / /

1128

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

716

út

0884/ 12/ /

1129

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

717

árok

0884/ 13/ /

1130

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

718

árok

0884/ 30/ /

1131

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

719

árok

0884/ 31/ /

1132

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

720

Saját használatú út

0884/ 53/ /

1133

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

721

Saját használatú út

0887/ 2/ /

1134

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

722

Saját használatú út

0888/ 3/ /

1135

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

723

Saját használatú út

0888/ 14/ /

1136

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

724

árok

0888/ 15/ /

1137

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

725

út

0889/ / /

1138

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

726

út

0890/ 1/ /

1139

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

727

Saját használatú őt

0891/ / /

1140

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

728

Saját használatú út

0892/ / /

1141

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

729

Saját használatú út

0895/ 5/ /

1142

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

730

Saját használatú út

0894/ / /

1143

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

731

Saját használatú út

0896/ / /

1144

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

732

Saját használatú út

0900/ / /

1145

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

733

árok

0907/ / /

1146

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

734

Saját használatú út

0909/ / /

1147

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

735

árok

0911/ / /

1148

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

736

Saját használatú út

0913/ 2/ /

1149

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

737

Saját használatú út

0914/ / /

1150

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

738

út

0916/ 3/ /

1151

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

739

Saját használatú út

0917/ / /

1152

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

740

árok

0918/ / /

1153

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

741

árok

0920/ / /

1154

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

742

árok

0922/ / /

1155

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

743

árok

0923/ / /

1156

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

744

árok

0924/ / /

1157

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

745

árok

0925/ / /

1158

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

746

árok

0926/ / /

1159

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

747

Saját használatú út

0928/ / /

1160

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

748

árok

0934/ / /

1161

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

749

árok

0935/ / /

1162

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

750

Saját használatú út

0938/ / /

1163

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

751

árok

0942/ / /

1164

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

752

árok

0944/ / /

1165

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

753

Saját használatú út

0946/ / /

1166

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

754

árok

0947/ / /

1167

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

755

Töltés

0965/ / /

1168

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

756

árok

0967/ / /

1169

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

757

árok

0968/ / /

1170

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

758

Saját használatú út

0969/ / /

1171

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

759

Saját használatú út

01009/ / /

1172

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

760

árok

010132/ / /

1173

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

761

Saját használatú út

01014/ / /

1174

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

762

út

01018/ / /

1175

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

763

Saját használatú út

01019/ / /

1176

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

764

Saját használatú út

01020/ 2/ /

1177

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

765

Saját használatú őt

01023/ 5/ /

1178

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

766

Saját használatú út

01023/ 7/ /

1179

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

767

Saját használatú út

01023/ 9/ /

1180

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

768

Saját használatú út

01023/ 10/ /

1181

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

769

Saját használatú út

01034/ / /

1182

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

770

Saját használatú út

01036/ / /

1183

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

771

Saját használatú út

01037/ 2/ /

1184

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

772

árok

01043/ / /

1185

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

773

Saját használatú út

01045/ / /

1186

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

774

árok

01046/ / /

1187

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

775

Saját használatú út

01051/ / /

1188

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

776

Saját használatú út

01054/ / /

1189

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

777

Saját használatú út

01056/ / /

1190

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

778

Saját használatú út

01058/ / /

1191

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

779

árok

01063/ 1/ /

1192

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

780

árok

01063/ 2/ /

1193

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

781

Saját használatú út

01064/ 2/ /

1194

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

782

Saját használatú út

01068/ / /

1195

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

783

Saját használatú út

01069/ / /

1196

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

784

Saját használatú őt

01072/ 2/ /

1197

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

785

árok

01072/ 3/ /

1198

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

786

Saját használatú út

01072/ 5/ /

1199

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

787

árok

01072/ 6/ /

1200

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

788

SaJÁT HASZNÁLATÚ ÚT

01072/ 7/ /

1201

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

789

árok

01073/ / /

1202

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

790

út

01074/ 15/ /

1203

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

791

Saját használatú út

01075/ / /

1204

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

792

árok

01076/ / /

1205

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

793

Saját használatú út

01078/ 2/ /

1206

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

794

Saját használatú út

01078/ 24/ /

1207

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

795

Saját használatú út

01079/ / /

1208

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

796

Saját használatú út

01080/ / /

1209

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

797

árok

01082/ / /

1210

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

798

Saját használatú út

01084/ / /

1211

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

799

Saját használatú út

01086/ / /

1212

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

800

árok

01087/ 4/ /

1213

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

801

árok

01087/ 6/ /

1214

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

802

árok

01090/ 3/ /

1215

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

803

Saját használatú út

01090/ 5/ /

1216

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

804

árok

01091/ / /

1217

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

805

Saját használatú út

01092/ 7/ /

1218

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

806

árok

01092/ 9/ /

1219

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

807

Saját használatú út

01095/ 8/ /

1220

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

808

út és árok

7287/ 1/ /

1221

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

809

árok és saját hasznulatú út

7654/ / /

1222

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

810

árok

10210/ 11/ /

1223

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

811

Saját használatú út és árok

0233/ 4/ /

1224

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

812

Saját használatú út

0298/ / /

1225

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

813

Saját használatú út

731/ 6/ /

1227

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

814

Saját használatú út

70/ 1/ /

1228

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - BELTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

815

Saját használatú út

70/ 2/ /

1229

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - BELTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

816

Saját használatú út

187/ 3/ /

1230

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - BELTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

817

Saját használatú út

03/ 9/ /

1231

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

818

Saját használatú út

03/ 36/ /

1232

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

819

Saját használatú út

03/ 37/ /

1233

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

820

Saját használatú út

03/ 50/ /

1234

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

821

Saját használatú út

03/ 54/ /

1235

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

822

Saját használatú út

012/ / /

1236

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

823

Saját használatú út

016/ 0/ /

1237

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

824

Saját használatú út

0163/ 19/ /

1238

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

825

Saját használatú út

0164/ 1/ /

1239

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

826

Saját használatú út

0165/ 2/ /

1240

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

827

Saját használatú út

0166/ / /

1241

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

828

Saját használatú út

0168/ / /

1242

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

829

Saját használatú út

0170/ / /

1243

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

830

Saját használatú út

0174/ / /

1244

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

831

Sajáthasználatú út

0175/ 2/ /

1245

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

832

árok

0271/ 6/ /

1246

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

833

árok

0272/ / /

1247

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

834

árok

0274/ / /

1248

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

835

Saját használatú út

0276/ / /

1249

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

836

Saját használatú út

093/ 36/ /

1250

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

837

Saját használatú út

094/ 2/ /

1251

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

838

Saját használatú út

0144/ / /

1252

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

839

Saját használatú út

0145/ 4/ /

1253

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

840

árok

0146/ / /

1254

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

841

árok

0147/ / /

1255

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

842

árok

0148/ / /

1256

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

843

árok

0150/ / /

1257

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

844

Saját használatú út

0152/ / /

1258

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

845

Saját használatú út

0154/ / /

1259

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

846

árok

0156/ / /

1260

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

847

Saját használatú út

0158/ 2/ /

1261

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

848

Saját használatú út

0158/ 6/ /

1262

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

849

Saját használatú út

0163/ 2/ /

1264

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

850

Saját használatú út

0163/ 7/ /

1265

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

851

Saját használatú út

0163/ 13/ /

1266

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

852

Saját használatú út

0280/ 0/ /

1267

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

853

árok

0282/ / /

1268

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

854

Saját használatú út

0283/ / /

1269

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

855

árok

0285/ / /

1270

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

856

Saját használatú út

0289/ 12/ /

1271

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

857

Saját használatú út és árok

0299/ 20/ /

1273

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

858

Saját használatú út

0302/ / /

1274

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

859

árok

0304/ / /

1275

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

860

Saját használatú út

0306/ / /

1276

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

861

Saját használatú út

0311/ / /

1277

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

862

Saját használatú út

0315/ 0/ /

1278

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

863

saját használatú út

0316/ 2/ /

1279

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

864

Saját használatú út

0317/ 0/ /

1280

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

865

Saját használatú út

0320/ / /

1281

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

866

Saját használatú út

0322/ / /

1282

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

867

Saját használatú út

0328/ / /

1283

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

868

Saját használatú út

0329/ / /

1284

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

869

Saját használatú út

023/ / /

1285

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

870

árok

032/ / /

1287

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

871

Saját használatú út

034/ / /

1288

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

872

Saját használatú út

045/ / /

1290

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

873

Saját használatú út

046/ / /

1291

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

874

Saját használatú út

049/ / /

1292

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

875

Saját használatú út

051/ / /

1293

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

876

Saját használatú út

053/ / /

1294

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

877

árok

055/ / /

1295

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

878

árok

058/ / /

1296

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

879

Saját használatú út

059/ 3/ /

1297

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

880

Saját használatú út

066/ 2/ /

1298

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

881

Saját használatú út

071/ / /

1299

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

882

Saját használatú út

093/ 4/ /

1301

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

883

Saját használatú út

093/ 30/ /

1302

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

884

Saját használatú út

0333/ / /

1303

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

885

Saját használatú út

0334/ 0/ /

1304

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

886

Saját használatú út

0338/ 0/ /

1305

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

887

Saját használatú út

0341/ / /

1306

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

888

Saját használatú út

0347/ / /

1307

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

889

Saját használatú út

0350/ 14/ /

1308

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

890

Saját használatú út

0350/ 19/ /

1309

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

891

Saját használatú út

0350/ 25/ /

1310

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

892

Saját használatú út

0351/ / /

1311

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

893

Saját használaú út

0353/ / /

1312

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

894

Saját használatú út

0354/ 0/ /

1313

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

895

Saját használatú út

0359/ 0/ /

1314

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

896

Saját használatú út

0363/ / /

1315

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

897

Saját használatú út

0365/ / /

1316

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

898

Saját használatú út

0366/ 1/ /

1317

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

899

Saját használatú út

0366/ 2/ /

1318

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

900

Saját használatú út

0369/ / /

1319

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

901

Saját használatú út

1078/ / /

1321

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

902

Saját használatú út

027/ 1/ /

1322

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

903

Saját használatú út

027/ 3/ /

1323

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

904

Saját használatú út

026/ 10/ /

1324

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

905

Saját használatú út

0271/ 8/ /

1325

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

906

árok

01106/ / /

1328

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

907

árok

01109/ 1/ /

1329

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

908

árok

01109/ 2/ /

1330

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

909

Vízmü

0574/ 6/ /

1333

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

910

Saját használatú út

0575/ / /

1334

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

911

Saját használatú út

019/ 2/ /

1335

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

912

Saját használatú út

048/ 20/ /

1336

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

913

árok

0433/ 6/ /

1337

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

914

út

0454/ 15/ /

1338

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

915

árok

0505/ / /

1339

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

916

Kert, szőlő, gazd.ép. vegyes tul.

9830/ / /

1343

7000 Sárbogárd, ZáRTKERT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

917

Közterület

1153/ 2/ /

1344

7000 Sárbogárd, KATONA 1/C

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

918

Lakóház, udvar, gazd. ép.

4864/ / /

1346

7000 Sárbogárd, VASúT 20

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

919

Lakóház, udvar (magánszem.közös tul.)

5479/ / /

1347

7000 Sárbogárd, GáRDONYI G

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

920

Közút

05/ 3/ /

1348

7000 Sárbogárd, KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

921

Kőzút

0565/ 2/ /

1349

7000 Sárbogárd, KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

922

árok

01013/ 2/ /

1350

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

923

Vízmű (glóbusz)

551/ 1/ /

1353

7000 Sárbogárd, SáRHATVAN - JóZSEF A U

22223 - VÍZTORNYOK

RENDEZETT

924

Vízmű (Sárhatvan I-es kút)

0158/ 5/ /

1354

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

22222 - KUTAK

RENDEZETT

925

Vízmű

06/ 3/ /

1355

7000 Sárbogárd, SáRBOGáRD-KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

926

Dögtér

065/ 3/ /

1356

7000 Sárbogárd, SáRBOGáRD-KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

927

Vizmű (víztorony)

0458/ 22/ /

1357

7000 Sárbogárd, SáRBOGáRD-KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

928

Sporttelep

0458/ 23/ /

1358

7000 Sárbogárd, SáRBOGáRD-KÜLTERÜLET

24100 - SPORT ÉS ÜDÜLÉSI CÉLÚ ÉPÍTMÉNYEK

RENDEZETT

929

Sporttelep

0458/ 26/ /

1359

7000 Sárbogárd, SáRBOGáRD-KÜLTERÜLET

24100 - SPORT ÉS ÜDÜLÉSI CÉLÚ ÉPÍTMÉNYEK

RENDEZETT

930

Beépítetlen terület

924/ / /

1361

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

931

Saját haszn.út

01252/ 6/ /

1362

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

932

Vízmű

01251/ 27/ /

1363

7000 Sárbogárd, NAGYHöRCSöK

22222 - KUTAK

RENDEZETT

933

Vízmű (2sz-kut, Nagyhörcsök üzemen kívül)

01252/ 5/ /

1364

7000 Sárbogárd, NAGYHöRCSöK

22222 - KUTAK

RENDEZETT

934

Sporttelep

0458/ 27/ /

1365

7000 Sárbogárd, SáRBOGáRD-KÜLTERÜLET

24100 - SPORT ÉS ÜDÜLÉSI CÉLÚ ÉPÍTMÉNYEK

RENDEZETT

935

Vízmű

01074/ 10/ /

1366

7000 Sárbogárd, SáRBOGáRD-KÜLTERÜLET

21533 - VÍZELVEZETŐ MŰVEK

RENDEZETT

936

Vízmű

0567/ 4/ /

1367

7000 Sárbogárd, SáRBOGáRD-KÜLTERÜLET

21533 - VÍZELVEZETŐ MŰVEK

RENDEZETT

937

Vízmosás

0733/ 88/ /

1368

7000 Sárbogárd, SáRBOGáRD-KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

938

Hőközpont

509/ 2/ /

1369

7000 Sárbogárd, JóZSEF A

23024 - TÁVFŰTŐMŰVEK

RENDEZETT

939

Közmű-vezetékek

000/ 2/ /

1379

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

22222 - KUTAK

RENDEZETT

940

Saját használatú út

0128/ 63/ /

1397

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

941

Saját használatú út

0573/ / /

1398

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

942

út és árok

0793/ 22/ /

1399

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

943

Zártkert

8240/ / /

1400

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

944

Ut

0780/ 1/ /

1401

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

945

Ut

0780/ 3/ /

1402

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

946

Beépítetlen terület

680/ / /

1403

7000 Sárbogárd, TOMPA M

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

947

árok

5901/ / /

1405

7000 Sárbogárd, MUNKáCSY M

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

948

Attila utcs

509/ 3/ /

1406

7000 Sárbogárd, ATTILA

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

949

Töbörzsöki temető telek

1251/ 2/ /

1408

7000 Sárbogárd, TEMETŐ

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

950

Út (kivett)

626/ 2/ /

1411

7000 Sárbogárd, BAROSS 2

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

951

Orvosi rendelők

766/ / /

1414

7000 Sárbogárd, TOMPA M 2

12645 - HÁZIORVOSI RENDELŐ

RENDEZETT

952

árok

2256/ 2/ /

1422

7000 Sárbogárd, KERESZT 26

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

953

Legelő, út, szántó

0522/186/ /

1431

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

954

Legelő és út

0522/185/ /

1432

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

955

Szántó

0522/188/ /

1433

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

956

Szemétlerakó telep

0522/187/ /

1434

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

24201 - TÉRSÉGI CÉLÚ HULLADÉKKEZELŐ TELEP

RENDEZETT

957

Nagyhörcsöki temető

01158/ 64/ /

1435

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

958

Beépítetlen terület

6477/ / /

1440

7000 Sárbogárd, FEHéRVáRI

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

959

Madarász József Városi Könyvtár

622/ / /

1443

7000 Sárbogárd, HőSöK TERE 16

12621 - KÖNYVTÁR ÉS RAKTÁRAI

RENDEZETT

960

Kivett út

2793/ / /

1445

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT

961

Termőföld

091/ 1/ /

1446

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

962

Védőnői szolgálat

511/ /A/ 2

1456

7000 Sárbogárd, JóZSEF A 17

12645 - HÁZIORVOSI RENDELŐ

RENDEZETT

963

Belterület

1083/ 1/ /

1457

7000 Sárbogárd, SPORT

24111 - SZABADTÉRI SPORTPÁLYÁK (PL. LABDARÚGÁS RÉSZÉRE, AUTÓ- VAGY KERÉKPÁR

RENDEZETT

964

Belterület

1083/ 2/ /

1458

7000 Sárbogárd, SPORT

24110 - SPORTPÁLYÁK

RENDEZETT

965

kivett közút

0238/39//

1465

7000 SÁRBOGÁRD KÜLTERÜLET,

21120 - HELYI UTAK ÉS UTCÁK

RENDEZETT”

2. melléklet

1. melléklet az 53/ 2015. (XII.22.) önkormányzati rendelethez
Ingatlanvagyon – Kataszter
Önkormányzati tulajdonban álló Egyéb vagyon

Megnevezés

Helyrajzi szám

Naplósorszám

Utcanév

Ingatlanjelleg

Jogi rend.

1

Kert

81/ / /

328

7000 Sárbogárd, KöZTáRSASáG 14

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

2

Családi ház

199/ / /

329

7000 Sárbogárd, SZéLSő

11111 - SZABADON ÁLLÓ HÁZAK, MINT PL. CSALÁDI HÁZAK, VILLÁK, FAHÁZAK, ERDÉSZ

RENDEZETT

3

Kert

687/ 11/ /

337

7000 Sárbogárd, ZRINYI M

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

4

Kert

794/ / /

338

7000 Sárbogárd, áRPáD

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

5

Kert

899/ 2/ /

342

7000 Sárbogárd, UTTöRő

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

6

Kert

923/ / /

344

7000 Sárbogárd, IFJUSáG

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

7

Kert

925/ / /

345

7000 Sárbogárd, IFJUSáG

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

8

Kert

931/ 1/ /

346

7000 Sárbogárd, IFJUSáG

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

9

Kert

931/ 2/ /

347

7000 Sárbogárd, IFJUSáG

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

10

Kert

932/ 3/ /

348

7000 Sárbogárd, TURY M

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

11

Kert

932/ 4/ /

349

7000 Sárbogárd, TURY M

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

12

Kert

932/ 5/ /

350

7000 Sárbogárd, TURY M

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

13

Kert

932/ 6/ /

351

7000 Sárbogárd, TURY M

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

14

Kert

932/ 7/ /

352

7000 Sárbogárd, TURY M

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

15

Kert

932/ 8/ /

353

7000 Sárbogárd, TURY M

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

16

Kert

932/ 10/ /

354

7000 Sárbogárd, TURY M

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

17

Kert

932/ 11/ /

355

7000 Sárbogárd, TURY M

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

18

Kert

932/ 12/ /

356

7000 Sárbogárd, TURY M

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

19

Kert

932/ 13/ /

357

7000 Sárbogárd, TURY M

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

20

Kert

932/ 14/ /

358

7000 Sárbogárd, TURY M

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

21

Kert

932/ 15/ /

359

7000 Sárbogárd, TURY M

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

22

Kert

932/ 16/ /

360

7000 Sárbogárd, TURY M

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

23

Kert

932/ 17/ /

361

7000 Sárbogárd, TURY M

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

24

Kert

935/ / /

362

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

25

Kert

940/ / /

363

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

26

Kert

1098/ / /

365

7000 Sárbogárd, Ady E

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

27

Kert

1099/ / /

366

7000 Sárbogárd, Ady E

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

28

Kert

1102/ / /

367

7000 Sárbogárd, áRPáD

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

29

Kert

1115/ / /

368

7000 Sárbogárd, ABAI

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

30

Kert

1183/ / /

369

7000 Sárbogárd, HONVéD

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

31

Kert

1184/ / /

370

7000 Sárbogárd, HONVéD

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

32

Kert

1185/ / /

371

7000 Sárbogárd, HONVéD

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

33

Kert

1240/ / /

372

7000 Sárbogárd, TEMETŐ

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

34

Kert

1327/ / /

373

7000 Sárbogárd, TüZéR

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

35

Kert

1765/ / /

375

7000 Sárbogárd, SZENT ISTVáN

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

36

Kert

1868/ / /

377

7000 Sárbogárd, TINóDY

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

37

Kert

2085/ 2/ /

378

7000 Sárbogárd, TINóDY

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

38

KERT

2706/ / /

381

7000 Sárbogárd, VáGóHID

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

39

Beépitetlen terület

4732/ / /

383

7000 Sárbogárd, KöZTáRSASáG

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

40

Lakótelek

5057/ / /

384

7000 Sárbogárd, NEFELEJCS

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

41

Lakótelek

5059/ / /

385

7000 Sárbogárd, NEFELEJCS

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

42

Kert

5076/ / /

386

7000 Sárbogárd, IBOLYA

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

43

Kert

5332/ 2/ /

387

7000 Sárbogárd, KöZTáRSASáG 209

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

44

Beépitetlen terület

5361/ 2/ /

388

7000 Sárbogárd, HOMOKSOR

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

45

Kert (telek)

5622/ / /

390

7000 Sárbogárd, MUNKáCSY M

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

46

Beépitetlen terület

5709/ / /

391

7000 Sárbogárd, TISZA

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

47

szántó

5808/ 13/ /

393

7000 Sárbogárd, ÁLMOSVEZéR

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

48

szennyvízátemelő

5808/ 15/ /

394

7001 Sárbogárd, Semmelweis

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

49

Kert

6014/ / /

395

7000 Sárbogárd, K-RáKóCZI F

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

50

Kert

6016/ / /

396

7000 Sárbogárd, K-NAGYLóKI

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

51

Kert

6271/ 2/ /

397

7000 Sárbogárd, K-SZABADSáG

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

52

Kert

6490/ / /

398

7000 Sárbogárd, FEHéRVáRI

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

53

Kert

6558/ / /

399

7000 Sárbogárd, RéTSZILAS -NéVTELEN UTCA

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

54

Kert

6559/ / /

400

7000 Sárbogárd, RéTSZILAS -NéVTELEN UTCA

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

55

Kert

6560/ / /

401

7000 Sárbogárd, RéTSZILAS -NéVTELEN UTCA

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

56

Kert

6561/ / /

402

7000 Sárbogárd, RéTSZILAS -NéVTELEN UTCA

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

57

Kert

6562/ / /

403

7000 Sárbogárd, RéTSZILAS -NéVTELEN UTCA

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

58

Kert

6569/ / /

404

7000 Sárbogárd, RéTSZILAS -NéVTELEN UTCA

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

59

Kert

6570/ / /

405

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

60

Kert

6615/ / /

406

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

61

Kert

6618/ / /

407

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

62

Beépitetlen terület

087/ 3/ /

409

7000 Sárbogárd, KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

63

Beépitetlen terület

094/ / /

410

7000 Sárbogárd, KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

64

Beépitetlen terület

0265/ 2/ /

412

7000 Sárbogárd, KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

65

Beépitetlen terület

0637/ / /

420

7000 Sárbogárd, KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

66

Kert (zártkert)

7315/ 1/ /

425

7000 Sárbogárd, KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

67

Lakóépület

690/ 28/ /

461

7000 Sárbogárd, ADY E 162

11222 - HÁROM ÉS ANNÁL TÖBB LAKÁSOS LAKÓÉPÜLETEK TÁRSASHÁZI FORMÁBAN

RENDEZETT

68

Lakóház

741/ 2/ /

466

7000 Sárbogárd, GERGELY KÖZ 3

11212 - KÉTLAKÁSOS CSALÁDI ÉS IKERHÁZAK VAGY SORHÁZAK TÁRSASHÁZI FORMÁBAN

RENDEZETT

69

Lakóépület

959/ / /

472

7000 Sárbogárd, ADY E 128

11222 - HÁROM ÉS ANNÁL TÖBB LAKÁSOS LAKÓÉPÜLETEK TÁRSASHÁZI FORMÁBAN

RENDEZETT

70

Lakóház

1768/ 2/ /

479

7000 Sárbogárd, SZENT ISTVáN 9

11212 - KÉTLAKÁSOS CSALÁDI ÉS IKERHÁZAK VAGY SORHÁZAK TÁRSASHÁZI FORMÁBAN

RENDEZETT

71

Társasház /Rostás ÁBC FELETTI LAKÁSOK

2435/ / /

483

7000 Sárbogárd, ADY E 115

11212 - KÉTLAKÁSOS CSALÁDI ÉS IKERHÁZAK VAGY SORHÁZAK TÁRSASHÁZI FORMÁBAN

RENDEZETT

72

Lakóház

6090/ / /

490

7000 Sárbogárd, K-PETőFI S 20

11111 - SZABADON ÁLLÓ HÁZAK, MINT PL. CSALÁDI HÁZAK, VILLÁK, FAHÁZAK, ERDÉSZ

RENDEZETT

73

Raktár

0358/ 4/ /

538

7000 Sárbogárd, P-KöZUT

12742 - TŰZOLTÓSZERTÁR

RENDEZETT

74

KERT

71/ 15/ /

542

7000 Sárbogárd, P-HATVANI

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

75

KERT

71/ 16/ /

543

7000 Sárbogárd, P-HATVANI

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

76

KERT

71/ 17/ /

544

7000 Sárbogárd, P-HATVANI

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

77

KERT

71/ 21/ /

545

7000 Sárbogárd, P-HATVANI

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

78

KERT

187/ 1/ /

547

7000 Sárbogárd, P-KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

79

KERT

258/ 2/ /

549

7000 Sárbogárd, P-KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

80

Kert

281/ / /

554

7000 Sárbogárd, P-PETőFI 7

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

81

Kert

299/ / /

555

7000 Sárbogárd, P-PETőFI 33

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

82

Kert

506/ / /

556

7000 Sárbogárd, P-JÓZSEF A 77

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

83

Kert

709/ / /

561

7000 Sárbogárd, P-JÓZSEF A 32

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

84

Kert

712/ / / +

562

7000 Sárbogárd, P-JÓZSEF A 30

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

85

Kert

522/ 5/ /

564

7000 Sárbogárd, P-JÓZSEF A

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

86

Kert

327/ 16/ /

568

7000 Sárbogárd, P-HATVANI

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

87

Kert

5468/ 37/ /

587

7000 Sárbogárd, RáKóCZI F

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

88

Szántó

0353/ 23/ /

608

7000 Sárbogárd, KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

89

Szántó

0570/ 18/ /

609

7000 Sárbogárd, KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

90

Szántó

0570/ 20/ /

610

7000 Sárbogárd, KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

91

Szántó

0570/ 23/ /

612

7000 Sárbogárd, KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

92

Beépitett terület

188/ / /

630

7000 Sárbogárd, DAMJANICH 22

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

93

Beépitett terület

1024/ / /

632

7000 Sárbogárd, CSóK I 16

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

94

Beépitett terület

1026/ / /

634

7000 Sárbogárd, CSóK I 12

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

95

Beépitett terület

1030/ / /

638

7000 Sárbogárd, CSóK I 4

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

96

Beépitett terület

1037/ / /

641

7000 Sárbogárd, CSóK I 1

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

97

Beépitett terület

1039/ / /

643

7000 Sárbogárd, CSóK I 5

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

98

Beépitett terület

1040/ / /

644

7000 Sárbogárd, CSóK I 7

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

99

Beépitett terület

5292/ / /

647

7000 Sárbogárd, SZABADSáG 31

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

100

BeépItetlen terület

712/ / /

651

7000 Sárbogárd, MIKES KÖZ

11100 - EGYLAKÁSOS ÉPÜLETEK

RENDEZETT

101

Beépitetlen terület

1231/ / /

654

7000 Sárbogárd, TüZéR

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

102

Beépitett terület

2558/ / /

662

7000 Sárbogárd, ADY E 137

12420 - GARÁZSÉPÜLETEK

RENDEZETT

103

Lakóház

1565/ / /

668

7000 Sárbogárd, BEM 32

11111 - SZABADON ÁLLÓ HÁZAK, MINT PL. CSALÁDI HÁZAK, VILLÁK, FAHÁZAK, ERDÉSZ

RENDEZETT

104

Kert

4823/ 1/ /

692

7000 Sárbogárd, VöRöSMARTY M

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

105

Beépitetlen terület

7315/ 3/ /

695

7000 Sárbogárd, KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

106

Beépitetlen terület

5475/ / /

730

7000 Sárbogárd, GáRDONYI G

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

107

A-B-C épület ingatlan

819/ 1/ /

737

7000 Sárbogárd, áRPáD

24206 - ELHAGYOTT IPARI ÉS VÁROSI ÉPÜLETEK

RENDEZETT

108

Szántó

0576/ 4/ /

741

7000 Sárbogárd, KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

109

Szántó

0578/ 2/ /

742

7000 Sárbogárd, KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

110

Beépitetlen terület

2354/ 5/ /

743

7000 Sárbogárd, Ady E

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

111

Beépitetlen terület

0884/ 43/ /

758

7000 Sárbogárd, KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

112

Bolt

2358/ 5/ /

761

7000 Sárbogárd, KöZUT 1

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

113

Udvar

830/ 5/ /

769

7000 Vajta, KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

114

Udvar

830/ 12/ /

770

7000 Vajta, KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

115

Szántó

048/125/ /

785

7000 Sárbogárd, KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

116

Beépitetlen f0ldterület

927/ 1/ /

786

7000 Sárbogárd, KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

117

Beépitetlen terület

927/ 2/ /

787

7000 Sárbogárd, KöZUT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

118

Beépitetlen terület

1181/ / /

790

7000 Sárbogárd, Ady E

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

119

Beépitetlen terület

1182/ / /

791

7000 Sárbogárd, Ady E

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

120

Beépitetlen terület

1768/ 1/ /

795

7000 Sárbogárd, SZENT ISTVáN 3

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

121

Szántó

0207/ 10/ /

800

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

122

Vásártér

0783/ 1/ /

801

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

123

Beépitetlen f0ldterület

926/ 2/ /

805

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

124

Italbolt /Faház/

338/ /A/

809

7000 Sárbogárd, KOSSUTH L KÖZ 52

12313 - ÖNÁLLÓ ÜZLETEK ÉS BUTIKOK

RENDEZETT

125

Beépitetlen terület

770/ 1/ /

810

7000 Sárbogárd, áRPáD

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

126

Beépitetlen terület

770/ 8/ /

812

7000 Sárbogárd, áRPáD

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

127

Beépitetlen terület

770/ 12/ /

813

7000 Sárbogárd, áRPáD

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

128

Kivett út és árok

0268/ 1/ /

815

7000 Sárbogárd, áRPáD

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

129

Kivett árok és út

0544/ 35/ /

816

7000 Sárbogárd, áRPáD

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

130

Kert

386/ / /

819

7000 Sárbogárd, VIRáGSAROK KÖZ 10

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

131

Családi ház

200/ / /

820

7000 Sárbogárd, SZéLSő 12

11111 - SZABADON ÁLLÓ HÁZAK, MINT PL. CSALÁDI HÁZAK, VILLÁK, FAHÁZAK, ERDÉSZ

RENDEZETT

132

Szántó

0576/ 6/ /

821

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

133

Kert

5807/ 8/ /

829

7000 Sárbogárd, SEMMELWEIS I

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

134

Szántó

7353/ / /

833

7000 Sárbogárd, NéVTELEN

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

135

Lakóház

1847/ / /

836

7000 Sárbogárd, MáTYáS KIRáLY 2

11111 - SZABADON ÁLLÓ HÁZAK, MINT PL. CSALÁDI HÁZAK, VILLÁK, FAHÁZAK, ERDÉSZ

RENDEZETT

136

Lakóház

1227/ / /

837

7000 Sárbogárd, TüZéR 37

11111 - SZABADON ÁLLÓ HÁZAK, MINT PL. CSALÁDI HÁZAK, VILLÁK, FAHÁZAK, ERDÉSZ

RENDEZETT

137

Lakóház

2243/ / /

839

7000 Sárbogárd, KERESZT 25

11111 - SZABADON ÁLLÓ HÁZAK, MINT PL. CSALÁDI HÁZAK, VILLÁK, FAHÁZAK, ERDÉSZ

RENDEZETT

138

Gyep- rét

089/ 1/ /

854

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

139

Lakóház

123/ / /

856

7000 Sárbogárd, KOSSUTH L 64

11111 - SZABADON ÁLLÓ HÁZAK, MINT PL. CSALÁDI HÁZAK, VILLÁK, FAHÁZAK, ERDÉSZ

RENDEZETT

140

Családi ház

4943/ / /

857

7000 Sárbogárd, TáNCSICS M 28

11111 - SZABADON ÁLLÓ HÁZAK, MINT PL. CSALÁDI HÁZAK, VILLÁK, FAHÁZAK, ERDÉSZ

RENDEZETT

141

Beépitetlen terület

525/ 2/ /

860

7000 Sárbogárd, ADY E 192

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

142

Müvelődési ház

0454/ 7/ /

863

7000 Sárbogárd, KüLTERüLET

12204 - EGYÉB HIVATALI ÉPÜLETEK (IRODAHÁZAK)

RENDEZETT

143

árok

0162/ / /

1263

7000 Sárbogárd, PUSZTAEGRES - KÜLTERÜLET

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

144

Beéptetlen ter. vegyes tul.

1467/ / /

1326

7000 Sárbogárd, BAJCSY ZS

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

145

Vegyes tulajdonú lakóház, udvar tulajdonba adással

1466/ / /

1341

7000 Sárbogárd, BAJCSY ZS 50

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

146

Kert

7423/ / /

1342

7000 Sárbogárd, ZáRTKERT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

147

Kert, szőlő (vegyes tul. magánszemélyek)

7141/ / /

1351

7000 Sárbogárd, ZáRTKERT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

148

Szántó

7143/ / /

1352

7000 Sárbogárd, ZáRTKERT

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

149

Családi ház

5403/ / /

1360

7000 Sárbogárd, SZéCHENYI 58

11111 - SZABADON ÁLLÓ HÁZAK, MINT PL. CSALÁDI HÁZAK, VILLÁK, FAHÁZAK, ERDÉSZ

RENDEZETT

150

Beépítetlen terület

6538/ 1/ /

1387

7000 Sárbogárd, RéTSZILAS -NéVTELEN UTCA

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

151

Beépítetlen terület

6538/ 3/ /

1388

7000 Sárbogárd, RéTSZILAS -NéVTELEN UTCA

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

152

Kislóki Faluház

6081/ / /

1395

7000 Sárbogárd, K-SZABADSáG 8/A

12611 - MŰVELŐDÉSI OTTHON, HÁZ, SZABADIDŐ KÖZPONT, KÖZÖSSÉGI HÁZ, IFJÚSÁGI H

RENDEZETT

153

Beépítetlen terület (építési telek)

719/ 4/ /

1404

7000 Sárbogárd, SáRHATVAN - JóZSEF A U 22/A

00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

RENDEZETT

154

Művelődési központ

509/ 5/ /

1407

7000 Sárbogárd, JóZSEF A 15

24209 - EGYÉB, EDDIG FEL NEM SOROLT ÉPÍTŐMÉRNÖKI LÉTESÍTMÉNYEK

RENDEZETT

155

TELEK (lÁSZLÓ U.)