Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete

A közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló 35/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 28- 2022. 10. 28

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete

A közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló 35/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.28.

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló 35/2015 (VIII.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

1. A közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló 35/2015 (VIII.26.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő „Közterület-használati díjak Adventi vásár idején” sor és 15./ Alkalmi árusítás:. sorral egészül ki:

Közterület-használati díjak Adventi vásár idején

15./ Alkalmi árusítás:

2000 Ft/m2/nap, de minimum 10.000 Ft/nap