Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról szóló 51/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 02- 2023. 01. 01

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról szóló 51/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.02.

Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény a 26. § (4) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A talajterhelési díjról szóló 51/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (4) bekezdése helyébe a következő (4) bekezdés lép: A Ktd. 18 §-a alapján a talajterhelési díjat az önkormányzati adóhatóság által megjelölt számla javára kell befizetni, illetve átutalni. Az önkormányzat talajterhelési díj számláján rendelkezésre álló összeget a befizetést követő hónap 10. napjáig a települési környezetvédelmi alap javára kell átutalni.

2. §1

3. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 23/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez2

1

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.