Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 14.) önkormányzati rendelete

A közterületek használatának szabályozásáról szóló 35/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 16- 2022. 12. 15

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 14.) önkormányzati rendelete

A közterületek használatának szabályozásáról szóló 35/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.16.

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §1

2. §2

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

1. melléklet3

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.