Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 14.) önkormányzati rendelete

A közterületek használatának szabályozásáról szóló 35/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 15- 2022. 12. 15

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 14.) önkormányzati rendelete

A közterületek használatának szabályozásáról szóló 35/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.15.

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló 35/2015 (VIII.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Hatályát veszti A közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló 35/2015 (VIII.26.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Közterület-használati díjak Adventi vásár idején” sora és 15./ Alkalmi árusítás:. sora.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

1. melléklet

1. A közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló 35/2015 (VIII.26.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő „Közterület-használati díjak Adventi vásár idején” sor és 15./ Alkalmi árusítás:. sorral egészül ki:

Közterület-használati díjak Adventi vásár idején

15./ Alkalmi árusítás:

2000 Ft/m2/nap, de minimum 10.000 Ft/nap