Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 53/2015. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 21- 2022. 12. 21

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 53/2015. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.21.

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében és a 143. § (4) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), valamint e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 53/2015 (XII.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 26/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet
Sárbogárd Városi Önkormányzat
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.
Az Önkormányzat tulajdonában lévő részvényekről, üzletrészekről

Sorszám

Dátum

Megnevezés

Száma

Névérték Ft-ban

1.

1994.07.18.

OTP

16703956-16703964

9.000

2.

2003.07.17.

FORRÁS

Letéti igazolás

14.000

3.

2003.09.29.

FEJÉRVÍZ Zrt.

063271-063290
044701-044800
045901-046000
040001-040100

3.200.000

4.

1997.12.04.

DÉLSZOLG Kft.

Tagsági szerződés

4.300.000

Összesen:

7.523.000