Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

A temetőkről és a temetkezésről szóló 21/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 22- 2022. 12. 22

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

A temetőkről és a temetkezésről szóló 21/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.12.22.

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről szóló 1999. évi XLIII. törvény 42. § felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 27/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez4

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. december 23. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.