Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

A temetőkről és a temetkezésről szóló 21/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 21- 2022. 12. 21

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

A temetőkről és a temetkezésről szóló 21/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.21.

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről szóló 1999. évi XLIII. törvény 42. § felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 21/2015 (V.21.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 21/2015 (V.21.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A temetők fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását a Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi Járási Hivatala ellenőrzi.”

2. § A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 21/2015 (V.21.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 21/2015 (V.21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 27/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

1. A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 21/2015 (V.21.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 21/2015 (V.21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő 5. ponttal egészül ki:

„5. A temetőbe való behajtás díjmentes.”