Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 25- 2023. 02. 25

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete módosításáról

2023.02.25.

Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) 13. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv) 6. §. (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 13. § (1) bekezdésében, valamint a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 66-67. §-ban foglaltakra figyelemmel, a 11 mellékletben megjelölt véleményezési jogkörben eljáró szervek, és az érintett területi és települési önkormányzatok, illetve a partnerségi egyeztetés szabályai szerint a partnerek véleményének kikérésével Sárbogárd város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017. (II.2.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §1

2. §2

3. §3

4. §4

5. §5

6. §6

7. §7

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez8

2. melléklet a 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez9

3. melléklet a 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez10

4. melléklet a 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez11

5. melléklet a 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez12

6. melléklet a 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez13

7. melléklet a 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez14

8. melléklet a 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez15

9. melléklet a 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez16

10. melléklet a 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez17

11. melléklet a 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez18

12. melléklet a 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez19

13. melléklet a 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez20

14. melléklet a 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez21

15. melléklet a 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez22

16. melléklet a 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez23

17. melléklet a 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez24

18. melléklet a 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez25

19. melléklet a 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez26

20. melléklet a 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez27

21. melléklet a 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez28

22. melléklet a 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez29

23. melléklet a 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez30

24. melléklet a 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez31

25. melléklet a 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez32

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 7. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 8. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 9. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 10. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 11. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 12. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 13. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 14. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 15. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 16. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 17. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 18. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 19. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 20. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 21. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 22. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 23. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 24. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 25. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.