Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

A temetőkről és a temetkezésről szóló 21/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 27- 2023. 03. 27

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

A temetőkről és a temetkezésről szóló 21/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.03.27.

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 42. § felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez3

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. március 28. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.