Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

A temetőkről és a temetkezésről szóló 21/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 26- 2023. 03. 26

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

A temetőkről és a temetkezésről szóló 21/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.03.26.

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 42. § felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 21/2015 (V.21.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 21/2015 (V.21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

1. A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 21/2015 (V.21.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 21/2015 (V.21.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 5. és 6. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

5.

Urnafülke (kolombárium)

20 évre

58.000 Ft

Urnafülke újra váltás

10 évenként

29.000 Ft