Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről szóló 2/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 25- 2023. 03. 25

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről szóló 2/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.03.25.

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. március 26. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.