Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről szóló 2/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 24- 2023. 03. 24

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről szóló 2/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.03.24.

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről szóló Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2015 (I.29..) önkormányzati rendelete 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A házszámok megállapítására, megváltoztatására vonatkozó eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”

2. § Hatályát veszti a közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről szóló Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2015 (I.29..) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdése.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.