Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 26
Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A rendelet módosítás egyik célja az volt, hogy a településközponti vegyes (Vt) építési övezetben, önálló kereskedelmi és szolgáltató rendeltetések is elhelyezhetők legyenek 1000 m2 alapterületi korlát megkötése nélkül, természetesen 40 %-os beépítési korláttal.
A véleményezési dokumentáció, a partnerségi eljárás és annak lezárása is e szerint történt.
A jóváhagyott rendelet - elírás miatt - ezzel ellentétben nem csak a korlátozásra vonatkozó részt törölte, hanem az egész „kereskedelmi és a nem üzemi jellegű szolgáltató” építmények elhelyezhetőségének lehetőségét is.
Fentiek miatt az elírás javítása szükséges, azaz a rendelkezés azon szakaszának visszaállítása, mely alapján kereskedelmi és a nem üzemi jellegű szolgáltató épületek elhelyezése a továbbiakban is lehetséges lesz a településközponti vegyes építési övezetekben.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településfejlesztési eszközökről, valamint az egyes sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 32. § (6a) bekezdés b) pontja alapján kezdeményeztük az elírás javítása érdekében az állami főépítészi eljárás lefolytatását, ill. záró szakmai véleményük kiadását az Állami Főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnál.
Az állami Főépítész 2021. október 29-én érkezett szakmai véleményében hozzájárult az elírás javításához.