Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletének indokolása

a köztisztviselők díjazásáról, juttatásáról szóló 29/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 04
a köztisztviselők díjazásáról, juttatásáról szóló 29/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 234. § rendelkezése értelmében a helyi önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők részére illetménykiegészítést állapíthat meg a képviselő-testület:
„(3) A helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének
a) a megyei önkormányzatnál, a megyei jogú városnál legfeljebb 40%-a,
b) községi önkormányzatnál legfeljebb 20%-a,
c) az a) és b) pontban nem szereplő önkormányzatnál legfeljebb 30%-a.
(4) A helyi önkormányzat a (3) bekezdés szerint rendeletben illetménykiegészítést állapíthat meg egységesen valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek, amelynek mértéke legfeljebb 20%.”
A köztisztviselők díjazásáról, juttatásáról szóló 29/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletményük 30%-a; a b) pontja a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletményük 20%-a összegében állapította meg az illetménykiegészítés mértékét 2021. évre vonatkozóan.
Tekintettel arra, hogy a Kttv. fenti rendelkezése értelmében az illetménykiegészítést tárgyévre kell megállapítani, ezért az önkormányzati rendeletünk 3. §-nak módosítása szükséges.