Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 53/2015. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 24
az Önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 53/2015. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az Önkormányzat tulajdonát képezi a Sárbogárd 4849 hrsz-ú közterület, mely a Béke utcát foglalja magában, de nem csak a közúti közlekedésre szolgáló területet, hanem a Vasút utcán található raktárok melletti, ill. mögötti, közúti közlekedésre soha nem használt területet is.
Telekalakítási és ingatlan-nyilvántartási eljárás keretében kezdeményeztük a Földhivatalnál, ezen ingatlan megosztását úgy, hogy külön helyrajziszámra kerüljön a Béke utca tényleges területe és a közlekedésre nem szolgáló része. Így létre jött a 4849/1 hrsz-ú 3115 m2 nagyságú közterület (Béke utca) és a 4849/2 hrsz-ú 1151 m2 nagyságú közterület.
A Sárbogárd 4849/2 hrsz-ú ingatlan közterületi funkciójának, azaz út funkciójának megszüntetéséhez a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/ÚT/00112-6/2022 számú határozatában hozzájárult. A Földhivatalnál kezdeményeztük ezen ingatlan művelési ágának megváltoztatását beépítetlen területre.
A fentiek miatt a Sárbogárd 4849/2 hrsz-ú ingatlant javaslom átsorolni a forgalomképes egyéb vagyoni körbe.
A Sárbogárd 1908 hrsz-ú 163 m2 nagyságú közterület egy zsákutca a Lázár utcáról nyílóan, az 1910 hrsz-ú ingatlan megközelítésére. Az 1910 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy nyilvánítsa ezen közterületet magánúttá és értékesítse számára.
A Fejér Megyei Kormányhivatal határozatában hozzájárult a Sárbogárd 1908 hrsz-ú közterület magánúttá nyilvánításához, ezért javaslom átsorolni a forgalomképes egyéb vagyoni körbe.
A fenti változásokat szükséges átvezetni az Önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 53/2015. (XII. 22.) önkormányzati rendelet, érintett vagyonikörnek megfelelő mellékletében.