Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VII. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 21
az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének elfogadásával (a továbbiakban: rendelet) eleget tett azon törvényi kötelezettségének, mely szerint az állam által biztosított támogatási formákon túl a magyar emberek szociális támogatással való ellátása a jövőben az önkormányzatok feladata.
A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény vezetője a 2021. évi XCIX. törvény 147. § (1) bekezdésében rögzített díjemelési tilalom 2022. június 30. napjával való hatályon kívül helyezésére hivatkozva az előterjesztéshez mellékletben csatolt levelében kezdeményezte a személyi térítési díj emelését, annak az önköltségszámítás alapján történő korrekcióját.
A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/825-1/2022. számú levelében észrevételt tett a rendelet - korábbi - 2022. június 24. napján történő módosításával és hatályba léptetésével kapcsolatosan, mivel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 32. §-a szerint a rendelet módosítás kihirdetése és hatályba lépése között legalább 30 napnak el kell telnie, ezért az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletet módosító 11/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendeletet ellentétes a Gst. 32. §-ával.
Fentiek alapján 2022. szeptember 01. napjától javasolom az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítás hatályba léptetését a rendelet 10. mellékletének módosításával.
A jogszabály előkészítőjeként álláspontom szerint a rendelettervezet indokolását a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján az Indokolások Tárában nem kell közzétenni, mivel jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható.