Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása

a partnerségi egyeztetés szabályairól

Hatályos: 2022. 09. 25

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.09.25.
a partnerségi egyeztetés szabályairól
Végső előterjesztői indokolás
A településrendezési eszközök készítése, módosítása során elengedhetetlen az érintett lakosság bevonása az eljárás folyamatába, melyet közigazgatási területünkön jelenleg a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 19/2017. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet szabályoz.
A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet azonban új eljárási rendet vezetett be és több helyen felül írta, illetve hatályon kívül helyezte a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormány rendelet előírásait és új fogalmakat vezetett be.
A fentiek miatt szükséges a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 19/2017. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és új partnerségi rendelet elkészítése.
A helyi partnerségi egyeztetés lefolytatása akkor kötelező, ha az önkormányzat partnerségi rendelete a partnerségi egyeztetést a településtervek, a kézikönyv vagy a településképi rendelet készítése, módosítása tekintetében előírja.
A partnerségi rendeletben meg kell határozni a partnerek körét, amelyekre a javaslatkérés, tájékoztatás és véleményezés kiterjed, a partnerek tájékoztatásának módját és eszközeit, a partnerek által a tervezetre adott vélemények megadásának módját és határidejét, továbbá azok nyilvántartásának módját, és a helyi partnerségi egyeztetés lezárásának a módját.