Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

A közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló 35/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 28

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.10.28.
A közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló 35/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Sárbogárd közigazgatási területén a közterület használatáért közterület-használati díjat kell fizetni a közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló 35/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet alapján (továbbiakban: Közterület rendelet). A díjat a jogosult a közterület tényleges használatára, illetve a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül a közterület-használati engedélyben rögzített időtartamra és módon köteles megfizetni,
A közterület-használati díj mértékét a Közterület rendeletünk 2. melléklete szabályozza.
A városi Adventi vásár idejére szükségesnek tartjuk, egy külön, erre az alkalomra szóló díjtétel megállapítását, ezért a Közterület rendeletünk 2. mellékletét kiegészítettük az Adventi vásárra vonatkozó díjtétellel.