Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

A közterületek használatának szabályozásáról szóló 35/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 15

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.12.15.
A közterületek használatának szabályozásáról szóló 35/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. október 14-i ülésén került elfogadásra a közterületek használatának szabályozásáról szóló 35/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelet. A rendelet módosítás a közterület használati díj mértékét rögzítő 2. melléklet kiegészítését tartalmazta az adventi vásárra vonatkozó díjtétel szabályozásával.
A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/823-5/2022. számú tájékoztatás kérése tárgyú levelében tájékoztatott arra vonatkozóan, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-a értelmében a fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie.