Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása

A temetőkről és a temetkezésről szóló 21/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 21

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.12.21.
A temetőkről és a temetkezésről szóló 21/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeleti ellenőrzést írt elő. Az ellenőrzés keretében a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 21/2015. (V.21.) önkormányzati rendeletet vizsgáltuk.
A felülvizsgálat alapján szükségesnek tartom a temetőkről és a temetkezésről szóló 21/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelet alapján
6. § (1) bekezdésének módosítását, mely a temetők fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását ellenőrző hivatal meghatározását tartalmazza.
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény alapján a temetőbe való behajtás díját is rendeletben kell meghatározni, akkor is, ha az önkormányzat nem kíván díjfizetési kötelezettséget előírni, ekkor az ingyenességet kell rögzíteni.
Ennek értelmében a Temető rendeletünk 2. melléklete az 5. ponttal egészül ki, mely a temetőbe történő behajtás díjmentességét teszi lehetővé.