Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

a talajterhelési díjról szóló 51/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 03

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.03.
a talajterhelési díjról szóló 51/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
2023. január 1. napjától az öregségi nyugdíjminimum kifejezés helyett szociális vetítési alap kifejezést kell használni, ezért szükséges a rendelet 4. § (5) bekezdés a), b), c) és d) pontjainak, valamint az 1. számú melléklet (bevallás nyomtatvány) módosítása.