Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 14/2018. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 03

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.03.
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 14/2018. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
2022-ben változott a szociális ellátások és támogatások összegének megállapításánál a viszonyítási alap, az eddig úgynevezett öregségi nyugdíjminimum megnevezés helyett a szociális vetítési alap elnevezést léptette hatályba, a Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról szóló 2022.évi L. törvény.
Ennek okán szükségessége vált Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 14/2018. (VIII. 23.) önkormányzati rendeletének magánszemély díjfizetési kötelezettségére vonatkozó részének, valamint a 2023. évi hulladék szállítási rend változása következtében a 2. számú melléklet és a gyűjtőedények közterületre történő kihelyezését érintő 9. § (2) bekezdés módosítása, az előterjesztéshez csatolt rendelet tervezetnek megfelelően.