Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (II. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az Önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 53/2015. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 03

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (II. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.03.
Az Önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 53/2015. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az Alaptörvény tizenegyedik módosítása tartalmazza az ország területi tagozódására vonatkozó rendelkezések megváltoztatását is: a történelmi hagyományokra, a történeti alkotmányunk vívmányaira való tekintettel a megyék elnevezése vármegyékre változott, mely módosítás 2023.január 1-jén lépett hatályba. Ennek következtében szükségessé vált az önkormányzati rendeletekben azon szövegrészek módosítása, ahol eddig a „megye” elnevezés szerepelt.
Az Önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 53/2015. (XII. 22.) önkormányzati rendeleténél a vagyonértékesítéshez kapcsolódó ajánlati felhívás „megyei„ sajtóban való megjelentetés szövegrészt módosítani szükséges az előterjesztéshez csatolt rendelet tervezetnek megfelelően.