Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2019 (XII.18.) önkormányzati rendelete

a közterületi térfigyelő rendszerről

Hatályos: 2019. 12. 19- 2020. 12. 15

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

28/2019. (XII.18.) önkormányzati rendelete

a közterületi térfigyelő rendszerről


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Martonvásár Város Önkormányzata a jogellenes magatartások megelőzése, illetve ezen magatartások kiszűrése, visszaszorítása, a közbiztonság növelése, a közterületi rend biztosítása, a lakosság biztonságérzetének növelése céljából Martonvásár város közigazgatási területén közterületi térfigyelő rendszert működtet.

2. § A közterületi térfigyelő rendszer azon önkormányzati tulajdonú műszaki eszközök összessége, melyek biztosítják a közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését és továbbítását.

3. § A közterületi térfigyelő rendszer által keletkezett adatok kezelését a Martonvásári Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló közterület-felügyelő végzi.

4. § A közterület-felügyelő a térfigyelő rendszer adatainak kezelésére, az azzal készített álló- és mozgókép felvételek rögzítésére, törlésére, felhasználására, továbbítására, valamint a fentiekben nem említett bármely adat kezelésére, kizárólag a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerint jogosult.

5. § A közterületi térfigyelő rendszer képfelvevő kameráinak helyét, valamint a képfelvevő kamerákkal megfigyelt területek meghatározását e rendelet 1. függeléke tartalmazza.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                         Dr. Szabó Tibor                                               Miklósné Pető Rita

                            polgármester                                                         aljegyzőKihirdetve: 2019. december 18.

                                                       Miklósné Pető Rita

                                                                                                         aljegyző

Mellékletek