Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 23/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 01- 2023. 02. 02

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 23/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.02.01.

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 23/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelet 1. és 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. § Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa fenntartott Brunszvik Teréz Óvodában (székhelye: 2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 3.) a gyermekétkeztetés nettó intézményi térítési díját – a nyersanyagköltségek figyelembevételével – 660,- Ft/ellátási nap/fő összegben határozza meg.

2. § Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martonvásár város közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézmények közül a Beethoven Általános Iskolában (2462 Martonvásár, Szent László út 2.) a gyermekétkeztetés nettó intézményi térítési díját – a nyersanyagköltségek figyelembevételével – 740,- Ft/ellátási nap/fő összegben határozza meg, melyből a déli meleg főétkezés: 460,- Ft/fő, a kisétkezés (tízórai, uzsonna): 140,- Ft/fő.”

2. § A gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 23/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelet 3. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martonvásár város közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézmények közül a Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégiumban (2462 Martonvásár, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 32.) a gyermekétkeztetés nettó intézményi térítési díját – a nyersanyagköltségek figyelembevételével - :]

„a) a 7-14 éves korosztály esetében 1020,- Ft/ellátási nap/fő,
b) a 15-18 éves korosztály esetében 1145,- Ft/ellátási nap/fő,
c) a 19-60 éves korosztály esetében 1220,- Ft/ellátási nap/fő”

(összegben határozza meg.)

3. § Ez a rendelet 2023. február 1-jén lép hatályba.