Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 16/2020 (VII.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 01- 2023. 03. 01

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 16/2020 (VII.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.03.01.

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzattal és a Mányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal folytatott egyeztetést követően, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 16/2020 (VII.9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet
Mányi Községi Művelődési Ház bérleti díjai:

Helyiség

Időszak

Bérleti díj

Kaució (Ft/alkalom)

Teljes földszint
(rendezvény)

november 1 - március 31.

90.000 Ft/nap

40.000

Teljes földszint
(mányi lakcímmel/székhellyel rendelkezőknek)

50.000 Ft/nap

40.000

Nagyterem

6.500 Ft/óra

-

Felső terem

3.000 Ft/óra

-

Előtér

2.500 Ft/óra

-

Teljes földszint
(rendezvény)

április 1 -
október 31.

80.000 Ft/nap

40.000

Teljes földszint
(mányi lakcímmel/székhellyel rendelkezőknek)

40.000 Ft/nap

40.000

Nagyterem

4.000 Ft/óra

-

Felső terem

2.500 Ft/óra

-

Előtér

2.000 Ft/óra

-

Vásárok megtartása

egész évben

15.000 Ft/alkalom

-