Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 16/2020 (VII.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 02- 2023. 03. 02

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 16/2020 (VII.9.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.03.02.

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzattal és a Mányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal folytatott egyeztetést követően, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez3

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. március 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.