Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2022. évi költségvetési beszámolójáról és a költségvetési maradvány megállapításáról

Hatályos: 2023. 04. 27- 2024. 02. 26

Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2022. évi költségvetési beszámolójáról és a költségvetési maradvány megállapításáról

2023.04.27.

A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. Fejezet

2021. évi költségvetés végrehajtása

1. § (1) A közgyűlés az 1. mellékletben, a 2. mellékletben és a 3. mellékletben foglalt részletezés szerint állapítja meg

a) a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata és a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtását 2 164 383 989 Ft költségvetési bevétellel, 751 372 547 Ft költségvetési kiadással, 499 439 193 Ft finanszírozási bevétellel, 11 824 000 Ft finanszírozási kiadással;

b) a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtását 2 461 280 263 Ft összes bevétellel, 515 554 288 Ft összes kiadással;

c) a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtását 202 542 919 Ft összes bevétellel, 247 642 259 Ft összes kiadással.

d) A költségvetési maradvány összegéről a II. fejezet rendelkezik.

(2) A közgyűlés a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2022. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását a 4. melléklet szerint jóváhagyja.

2. § A közgyűlés a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2022. évi felhalmozási és tőkejellegű kiadásait az 5. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

3. § (1) A közgyűlés a vármegye önkormányzata - 2022. december 31-i vagyon állapotnak megfelelő - mérlegét a 6. melléklet és a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A közgyűlés a vagyonkimutatást a 13. mellékletben és a 14. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi és elfogadja.

(3) A közgyűlés az önkormányzati hivatal és a vármegye önkormányzata létszámának alakulását a 10. mellékletben rögzítettek szerint határozza meg.

(4) A közgyűlés a vármegye önkormányzata és az önkormányzati hivatal 2022. évi bevételeit és kiadásait kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet szerint határozza meg.

(5) A vármegye önkormányzata 2022. évi pénzeszközei alakulását a 12. melléklet tartalmazza.

(6) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló bevételek és kiadások teljesítését a 15. melléklet tartalmazza.

4. § A közgyűlés a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint jóváhagyja.

II. Fejezet

A költségvetési maradvány megállapítása

5. § A közgyűlés a Vármegye Önkormányzata és a Hivatal 2022. évi költségvetési maradványát 1 900 626 635 Ft-ban (8. melléklet és 9. melléklet) határozza meg az alábbi bontásban:

a) Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata költségvetési maradványa 1 839 735 329 Ft, ebből: finanszírozási előleg visszafizetése 11 824 000 Ft

b) Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetési maradványa 60 891 306 Ft.

6. § A közgyűlés a Vármegye Önkormányzata és az Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési maradványát a 8. melléklet és 9. melléklet részletezése szerint állapítja meg.

7. § Hatályát veszti a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet.

8. § Ez a rendelet 2023. április 27-én lép hatályba.