Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (X. 13.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 11/2017. (VI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 15- 2022. 10. 15

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (X. 13.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 11/2017. (VI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.15.

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 11/2017 (VI.15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az anyakönyvi eseményre alkalmas hivatali helyiség

a) egész évben Jánossomorja Város Önkormányzatának Díszterme (házasságkötő terem),

b) fűtési időszakban, hivatali munkaidőn kívül a Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár Előadóterme (előadóterem). ”

2. § A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 11/2017 (VI.15.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az anyakönyvi esemény hivatali munkaidőn túl hétfőtől csütörtökig 17.00 óra és 19.00 óra, pénteken 14.00 óra és 19.00 óra, szombatonként 10.00 óra és 19.00 óra között tartható.”

3. § Ez a rendelet 2022. október 15-én lép hatályba.