Fertőrákos község képviselő testületének 3/2018 (IV.24.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi zárszámadás elfogadásáról

Hatályos: 2018. 04. 25

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. §


  A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

  a)   611.589.078 Ft bevétellel;

   b)   331.513.234 Ft kiadással;

                            c)   280.075.844 Ft költségvetési maradvánnyal

                                                                      d) 2.339.339.850 Ft mérleg főösszeggel

                                                                      e)     88.618.706 Ft mérleg szerinti eredménnyel

  jóváhagyja.


            2. §    

                  

  (1) A képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételek, valamint a működési és felhalmozásikiadások

        mérlegét az 1. számú mellékletnek megfelelően elfogadja.

  (2)  A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadásokkormányzati funkciónkénti megoszlását

        a 2. számú mellékletnek megfelelően elfogadja.

  (3)  A képviselő-testület az Önkormányzat mérlegét a 3.számú mellékletnek megfelelően elfogadja.

  (4)  A képviselő-testület az Önkormányzat eredmény kimutatását a 4.számu mellékletnek megfelelően

        elfogadja

  (5)  A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását az 5.számú mellékletnek megfelelően

        elfogadja


                                                                                      3. §


  Ez a rendelet a kihirdetése napját követően lép hatályba.

                                                                                

                                  Palkovits János                   dr. Nagy Attila

                                  polgármester                              jegyző  A rendelet 2018. április 24. napján kihirdetésre került.  dr. Nagy Attila

  jegyző