Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi zárszámadás elfogadásáról

Hatályos: 2019. 05. 01

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

                   1. §


A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

             a)    624.975.948 Ft bevétellel;

             b)    505.012.109 Ft kiadással;

             c)    119.963.839 Ft költségvetési maradvánnyal;

             d) 2.194.541.461 Ft mérlegfőösszeggel;

             e)   125.421.427 Ft mérleg szerinti eredménnyel

jóváhagyja.


                                                                                           2. §


     (1)  A képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételek, valamint a működési és felhalmozásikiadások

           mérlegét az 1. számú mellékletnek megfelelően elfogadja.

     (2)  A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadásokkormányzati funkciónkénti megoszlását a

          2. számú mellékletnek megfelelően elfogadja.

     (3) A képviselő-testület az Önkormányzat mérlegét a 3. számú mellékletnek megfelelően elfogadja.

     (4) A képviselő-testület az Önkormányzat eredménykimutatását a 4. számú mellékletnek megfelelően elfogadja.                                                                                      3. §


Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

                                                                              

                                Palkovits János                   dr. Nagy Attila

                                polgármester                              jegyzőA rendelet 2019. április 30. napján kihirdetésre került.dr. Nagy Attila

jegyző