Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 25.) önkormányzati rendelete

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022. (I.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 15- 2026. 01. 01

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 25.) önkormányzati rendelete

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022. (I.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről

2023.02.15.

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

II. Az önkormányzat saját 2022. évi költségvetése

2. §1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 648.376.270,--Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Működési bevételek összesen: 318 434 279 Ft

aa) működési célú támogatások ÁH-n belülről 199 629 329 Ft

ab) közhatalmi bevételek 46 347 893 Ft

ac) működési bevételek 69 994 558 Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök 2 462 499 Ft

b) Felhalmozási bevételek összesen: 10 500 000 Ft

ba) felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 10 000 000 Ft

bb) felhalmozási bevételek 500 000 Ft

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszkö-zök 0 Ft

c) Finanszírozási bevételek összesen: 114 995 848 Ft

ca) belföldi értékpapírok bevételei 30 000 000 Ft

cb) maradvány igénybevétele 84 995 848 Ft

cc) államháztartáson belüli megelőlegezések 0 Ft

(2) Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) Működési kiadások összesen: 267 650 109 Ft

aa) Személyi juttatások 34 330 324 Ft

ab) Munkaadókat terhelő járulékok 4 109 162 Ft

ac) Dologi kiadások 91 954 514 Ft

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 12 408 000 Ft

ae) Egyéb működési célú kiadások 124 848 109 Ft

ebből tartalék: 104.454.325.-

b) Felhalmozási kiadások összesen: 32 412 435 Ft

ba) Beruházások 30 682 985 Ft

bb) Felújítások 1 729 450 Ft

bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

c) Finanszírozási kiadások összesen 143 867 583 Ft

ca) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7 457 173 Ft

cb) Központi irányító szervi támogatás folyósítása 136 410 410 Ft

4. § (1) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 245 977 222 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevéte-lei: 197 952 905 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 245 977 222 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 197 952 905 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft

5. § (1) Az önkormányzat 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítom meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7,0 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7,0 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

6. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 84.825.463-Ft, a céltartalék 19.628.862,-Ft. A céltartalék tartalmazza a Vízmű fejlesztési Alap tartalékát 3.515.291,-Ft és a Környezetvédelmi Alap tartalékát 16.113.571,-Ft.

III. A Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv 2022. évi költségvetése

7. §2 A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 51.983.106,-- forintban állapítja meg.

8. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Működési bevételek összesen: 2 787 306 Ft

aa) működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 387 306 Ft

ab) közhatalmi bevételek 0 Ft

ac) működési bevételek 400 000 Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

b) Felhalmozási bevételek összesen: 0 Ft

ba) felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft

bb) felhalmozási bevételek 0 Ft

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszkö-zök 0 Ft

c) Finanszírozási bevételek összesen: 46 109 826 Ft

ca) maradvány igénybevétele 619 386 Ft

cb) központi, irányító szervi támogatás 45 490 440 Ft

(2) A Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) Működési kiadások összesen: 48 668 532 Ft

aa) Személyi juttatások 39 538 807 Ft

ab) Munkaadókat terhelő járulékok 5 338 075 Ft

ac) Dologi kiadások 3 791 650 Ft

ad) Ellátottak pénzbeli juttatá-sai 0 Ft

ae) Egyéb működési célú kiadások 0 Ft

b) Felhalmozási kiadások összesen: 228 600 Ft

ba) Beruházások 228 600 Ft

bb) Felújítások 0 Ft

bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

c) Finanszírozási kiadások összesen 0 Ft

ca) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 Ft

cb) Központi irányító szervi támogatás folyósítása 0 Ft

9. § (1) A Polgármesteri Hivatal összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 45 490 440 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevéte-lei: 3 406 692 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft

(2) A Polgármesteri Hivatal összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 45 490 440 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 3 406 692 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft

10. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítom meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7,0 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7,0 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

IV. A Fertőrákosi Óvoda és Bölcsőde, mint költségvetési szerv 2022. évi költségvetése

11. §3 A Képviselő-testület az Óvoda 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 87.843.868,-- forintban állapítja meg.

12. § (1) Az Óvoda 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Működési bevételek összesen: 0 Ft

aa) működési célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft

ab) közhatalmi bevételek 0 Ft

ac) működési bevételek 0 Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

b) Felhalmozási bevételek összesen: 0 Ft

ba) felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft

bb) felhalmozási bevételek 0 Ft

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

c) Finanszírozási bevételek összesen: 91 777 458 Ft

ca) maradvány igénybevétele 857 488 Ft

cb) központi, irányító szervi támogatás 90 919 970 Ft

(2) Az Óvoda 2022. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) Működési kiadások összesen: 90 777 458 Ft

aa) Személyi juttatások 73 122 892 Ft

ab) Munkaadókat terhelő járulékok 9 769 866 Ft

ac) Dologi kiadások 7 884 700 Ft

ad) Ellátottak pénzbeli juttatá-sai 0 Ft

ae) Egyéb működési célú kiadások 0 Ft

b) Felhalmozási kiadások összesen: 1 000 000 Ft

ba) Beruházások 1 000 000 Ft

bb) Felújítások 0 Ft

bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

c) Finanszírozási kiadások összesen 0 Ft

ca) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 Ft

cb) Központi irányító szervi támogatás folyósítása 0 Ft

13. § (1) Az óvoda összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 91 777 458 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevéte-lei: 0 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft

(2) Az óvoda összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 91 777 458 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft

14. § (1) Az Óvoda 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az aláb-biak szerint állapítom meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15,0 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15,0 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

V. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

15. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a Képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a polgármester jogosult, a polgármester a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 1 millió forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

16. § A Képviselő-testület 2022. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 55.000,- Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 250.000,- Ft/fő/év.

c) köztisztviselők illetménykiegészítése: 10 %

17. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.

VI. Egyéb rendelkezések

18. § (1) Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegét.

(2) Fertőrákos Községi Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben az 1. melléklet szerint várhatóak.

19. § (1) E rendelet 2022. január 26-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 01. napjától kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet 2026. január 01-jén hatályát veszti.

1. melléklet

2023. év

2024. év

2025. év

közhatalmi bevételek

45 000 000

55 000 000

55 000 000

működési bevételek

70 000 000

70 000 000

70 000 000

saját bevételek összesen

115 000 000

125 000 000

125 000 000

államháztartással szembeni nettó adósság

7 500 000

7 500 000

7 500 000

értékpapír összesen

-20 000 000

-20 000 000

-20 000 000

adósságot keletkeztető ügyletek összesen

-12 500 000

-12 500 000

-12 500 000

1

A 2. § a Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 7. § a Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § a Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 11. § a Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 11. § a Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.