Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2010 (XII.16.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról

Hatályos: 2023. 12. 01

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2010 (XII.16.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról

2023.12.01.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2019. (XI. 7.) önkormányzati rendeletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének kikérésével az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról a következőket rendeli el: 1

1. §2 A rendelet hatálya kiterjed a Hajdúszoboszló Város közigazgatási területén területi / intézményi ellátási kötelezettséget vállaló

háziorvosokra,
fogorvosokra,
gyermekorvosokra,
iskola-fogorvosokra, gyermek-fogorvosra,
iskola-orvosokra,
iskola védőnőkre
és területi védőnőkre.

2. §3 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata megállapítja, hogy a város közigazgatási területén az alábbi 1-5. számú mellékletek szerinti utca/ intézmény felosztásban

1. 4 házi gyermekorvosi /1. számú melléklet/,

2. 9 felnőtt háziorvosi /2. számú melléklet/,

3. 3 felnőtt fogorvosi /3. számú melléklet/,

4. 3 iskola-egészségügyi /4. számú melléklet/,

5. 8 területi védőnői körzetben és /5. számú melléklet/, 1 háziorvosi, házi-gyermekorvosi és fogorvosi ügyelettel látja el az egészségügyi alapellátást.

3. §4

4. § A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 10/2002.(IX.30.)Ör. sz. rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról hatályát veszti.

1

A bevezető a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (VI. 6.) számú rendelete. Hatályos 2013. 06. 06-tól.

3

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (I. 19.) számú rendelete. Hatályos 2017. 01. 20-tól.

4

Hatályon kívül helyezte Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (I. 19.) számú rendelete. Hatályos 2017. 01. 20-tól.

5

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (VII. 07.) számú rendelete. Hatályos 2021. 07. 15-től.

6

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (VII. 07.) számú rendelete. Hatályos 2021. 07. 15-től.

7

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (VII. 07.) számú rendelete. Hatályos 2021. 07. 15-től.

8

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (VII. 07.) számú rendelete. Hatályos 2021. 07. 15-től. A 4. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (VII. 07.) számú rendelete. Hatályos 2021. 07. 15-től.

10

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (VII. 07.) számú rendelete. Hatályos 2021. 07. 15-től.

11

Módosította Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (VII. 07.) számú rendelete. Hatályos 2021. 07. 15-től. A 7. melléklet 1. függelék a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.