Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 02- 2023. 07. 02

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete módosításáról1

2023.07.02.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai és felhatalmazása alapján, az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2019. (XI.07.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottsága, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. július 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.