Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 25- 2023. 02. 25

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról1

2023.02.25.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai és felhatalmazása alapján, az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2019. (XI.07.) önkormányzati rendeletben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottsága, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyetértésével a az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet 2023. február 24-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez4

2. melléklet a 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez5

3. melléklet a 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez6

4. melléklet a 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez7

5. melléklet a 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez8

6. melléklet a 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez9

7. melléklet a 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez10

8. melléklet a 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez11

9. melléklet a 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez12

10. melléklet a 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez13

11. melléklet a 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez14

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. február 26. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 7. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 8. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 9. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 10. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 11. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.