Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének21/2019.(X.28.) Önkormányzati Rendelete

a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 9/2014. (X.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 29

Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. § A  helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 9/2014. (X.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) a következő 2/A.§-al egészül ki:


„2/A.§ A tanácsnok tiszteletdíja havi 45.000 Ft. A tanácsnok a tiszteletdíjon felül képviselői tiszteletdíjra nem jogosult.

2.§ (1) Ez a  rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.