Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 13/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 01- 2023. 05. 01

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 13/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.01.

Földes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96.§-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017.(VI.29.) Önkormányzati Rendelete 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Hivatali helyiség alatt az önkormányzati fenntartású, Karácsony Sándor tér 6. szám alatti épületben házasságkötés céljára kijelölt közösségi színtér helyiséget kell érteni.”

2. § Ez a rendelet 2023. május 1-jén lép hatályba.