Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 13/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 02- 2023. 05. 02

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 13/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.05.02.

Földes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96.§-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2023. május 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. május 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.