Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámmegállapítás szabályairól szóló 1/2023. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 05- 2023. 04. 05

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámmegállapítás szabályairól szóló 1/2023. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.04.05.

Földes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. §. (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. április 6. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.