Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VII. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 01

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VII. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.08.01.
Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
2021. április 1-től az önkormányzati rendeletek szerkesztésére kötelezően egy új rendszert kell alkalmazni, az Integrált Jogalkotási Rendszert (IJR), mely a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendeletben foglaltak szerint került kialakításra. A rendszer csak olyan rendeletet enged publikálni, mely megfelel az IRM előírásainak.
Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006. (IX.21.) számú önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ.) 2006-ban lépett hatályba, és azóta több módosításon esett át. A rendelet tartalmaz olyan jogszabályszerkesztési hibát, melyet csak rendeletmódosítással lehet orvosolni. Ilyen hiba, hogy a rendelet szövegébe táblázatok kerültek beillesztésre, miközben azokat az IRM 127. § (4) bekezdése értelmében csak melléklet tartalmazhat. A HÉSZ módosításának célja az építési követelmények változatlan megtartásával, olyan jogszabály szerkezeti felépítés biztosítása, mely lehetővé teszi az NJT-re történő feltöltésre. A módosítás technikai jellegű, építési jogokat nem érint.