Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 01

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.09.01.
Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az M4 gyorsforgalmi út Püspökladány-Berettyóújfalu közötti szakasza a Transzeurópai Közlekedési Hálózat (Trans–European Network–Transport, TEN-T) egyik fontos eleme.
Az M4 gyorsforgalmi út Püspökladány-Berettyóújfalu közötti szakasza érinti Földes Nagyközség közigazgatási területét, ezért a település M4 gyorsforgalmi úttal érintett területére elkészültek településrendezési eszközöket módosító dokumentációk, lezajlottak a hatályos jogszabályok által előírt államigazgatási, partnerségi egyeztetések, kiadásra került az Állami Főépítész záró szakmai véleménye.
Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelet módosítására azért kerül sor, hogy az M4 autóút nyomvonala a HÉSZ-be beépítésre kerüljön.