Ostoros Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 4/2014.(II. 18.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 07. 01- 2023. 07. 01

Ostoros Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 4/2014.(II. 18.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

2023.07.01.

Ostoros Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdésében és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II.18.) önkormányzati rendelet.

2. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.