Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 24/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 01

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 24/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.01.

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 24/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A rendkívüli települési támogatás összege alkalmanként a szociális vetítési alap összegét nem haladhatja meg, de legalább 8 000 Ft. A támogatás mértéke egy naptári évben összesen nem haladhatja meg a szociális vetítési alap négyszeresét.”

2. § A Rendelet

1. 4. § (2) bekezdésében a „mindenkori öregségi nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap” szöveg,
2. 7. § (3) bekezdésében a „mindenkori öregségi nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap” szöveg,
3. 7. § (4) bekezdésében a „mindenkori öregségi nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap” szöveg,
4. 8. § (2) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
5. 8. § (8) bekezdés a) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
6. 8. § (9) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alapot” szöveg,
7. 9. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
8. 10. § (1) bekezdés a) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
9. 10. § (1) bekezdés b) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe az „a szoaciális vetítési alap” szöveg,
10. 11. § (1) bekezdés a) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
11. 11. § (1) bekezdés b) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
12. 11. § (1) bekezdés c) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
13. 11. § (1) bekezdés d) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
14. 12. § (1) bekezdés záró szövegrészében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
15. 12. § (3) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
16. 13. § (6) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
17. 14. § (3) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
18. 15. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
19. 15. § (2) bekezdés a) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
20. 15. § (2) bekezdés b) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
21. 16. § (1) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
22. 16. § (2) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
23. 17. § (1) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
24. 18. §-ában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg
lép.

3. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.