Bajna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete

Bajna Község Szervezeti-és Működési Szabályzatáról szóló 5/2019.( XII.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 27- 2023. 01. 27

Bajna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete

Bajna Község Szervezeti-és Működési Szabályzatáról szóló 5/2019.( XII.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról1

2023.01.27.

Bajna Község Önkormányzat képviselő – testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. §10

10. §11

11. § Ez a rendelet 2023. január 26-án lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez12

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. január 28. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.