Nagysáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról szóló 10/2017. (IX. 7.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 01- 2023. 12. 02

Nagysáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

rendelete a közterületek használatáról szóló 10/2017. (IX. 7.) önkormányzati rendelete módosításáról

2023.12.01.

Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § A közterületek használatáról szóló 10/2017. (IX. 7.) önkormányzati rendelete melléklete helyébe az alábbi 2. sz. melléklet lép:

2. § Ez a rendelet 2023. december 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a Nagysáp község képviselő testületének 10/2017 (IX.7..) önkormányzati rendeletehez