Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017 (V.25..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 05. 25

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §    (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2016. évi zárszámadásában a


  1. Költségvetési kiadások összesen:                            1.124.514.299,-Ft

aa) Működési célú költségvetési kiadását 953.777.946,-Ft-ban

ab) Felhalmozási célú költségvetési kiadását170.736.353,-Ft-ban

  1. Költségvetési bevételek összesen:                          1.390.373.875,-ba)Működési célú költségvetési bevételét         1.343.858.875,-Ft-ban

bb)Felhalmozási célú költségvetési bevételét              46.515.000,-Ft-ban

  1. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 265.859.576,-Ft-ban állapítja meg.


          (2)   A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi finanszírozási bevételeit 818.174.584,-Ft-ban, finanszírozási kiadásait 443.252.667,-Ft-ban állapítja meg.


          (3) Az Önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. számú melléklet szerint, feladatonként a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


2.§     (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.


          (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.


          (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésének teljesítését az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.


          (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak bevételi forrásonkénti teljesítését a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.


3.§     A Képviselő-testület az Önkormányzat – teljesített – záró létszámát az 5. számú melléklet szerinti részletezettséggel, 101 főben hagyja jóvá.


4. §    A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet szerint fogadja el.


5.§     A közvetett támogatásokról szóló tájékoztatót a 6. számú melléklet mutatja be.


6.§     A középtávú tervezésre vonatkozó kimutatást a 7. számú melléklet tartalmazza.


7.§     Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.


8.§     Az Önkormányzat és intézményei pénzeszköz változását a 9. számú melléklet mutatja be.


9.§     A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek 2016. évi maradványát a 10-14. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.


10.§   Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 15. számú melléklet tartalmazza.


11. §  Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


        Székely László                                                                  Dr. Hekman Tibor

         polgármester                                                                               jegyző


Z Á R A D É K:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Páty, 2017. május 25.                                                                    Dr. Hekman Tibor

                                                                                                                 jegyző

TartalomjegyzékI. Rendelet Páty Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról1. sz. melléklet              Bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

2. sz. melléklet              Önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételei

3. sz. melléklet              Önkormányzat és költségvetési szerveinek kiadásai

4. sz. melléklet              Felhalmozási kiadások bevételi forrásonként

5. sz. melléklet              Engedélyezett létszámkeret

6. sz. melléklet              Kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól

7. sz. melléklet              Középtávú tervezésre vonatkozó kimutatás

8. sz. melléklet              Vagyonkimutatás

9. sz. melléklet              Pénzeszközök változásának kimutatása

10. sz. melléklet           Maradvány kimutatás – Páty Község Önkormányzat

11.sz. melléklet            Maradvány kimutatás – Pátyi Polgármesteri Hivatal

12. sz. melléklet           Maradvány kimutatás – Pátyolgató Óvoda

13. sz. melléklet           Maradvány kimutatás – Művelődési Ház, Iskolai és Közösségi Könyvtár

14. sz. melléklet           Maradvány kimutatás – Összevont önkormányzat

15. sz. melléklet           Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

16. sz. melléklet           Kiadások és bevételek feladat szerinti bontásbanMellékletek