Dunabogdány Község Önkormányzata 4/2011. (I.18.) önkormányzati rendelete

az élelmezési nyersanyagnormákról és az étkezési térítési díjak megállapításáról

Hatályos: 2022. 09. 01- 2022. 10. 31

Dunabogdány Község Önkormányzata 4/2011. (I.18.) önkormányzati rendelete

az élelmezési nyersanyagnormákról és az étkezési térítési díjak megállapításáról

2022.09.01.

Dunabogdány Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az élelmezési nyersanyagnormákról és az étkezési térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

1. §1 E rendelet hatálya kiterjed a Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvodára, valamint a Váci Tankerületi Központ fenntartásában és üzemeltetésében lévő Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményre.

2. § A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapját képező élelmezési nyersanyag-költség napi összegét a rendelet 1. számú melléklete határozza meg.

3. § A gyermekek napközbeni ellátása (gyermekétkeztetés) intézményi térítési díját a rendelet 2. számú melléklete határozza meg.

4. § A rendelet 2011. február 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg Dunabogdány Község Képviselő-testületének az élelmezési nyersanyagnormákról és az étkezési térítési díjakról szóló 19/2005. (XII. 9.) számú rendelete, valamint az azt módosító 9/2006.(IX.12.), 16/2006. (XII. 18.), 4/2008. (III. 3. ) és 11/2009. (XI.24.) számú rendeletei hatályukat vesztik.

1

Az 1. § a Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet a Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. melléklet a Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.